Związkowa pikieta i odwołanie członków zarządu JSW SA

Związkowa pikieta i odwołanie członków zarządu JSW SA

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej odwołała ze składu Zarządu JSW z dniem 10 stycznia wiceprezesa do spraw strategii i rozwoju Artura Dyczkę i Jolantę Gruszkę, wiceprezes do spraw handlu. Nie został odwołany prezes zarządu Daniel Ozon, chociaż, zdaniem...