Zgoda na zakup PBSz

Zgoda na zakup PBSz

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jastrzębskiej Spółki Węglowej wyraziło 3 kwietnia br. zgodę na zakup większościowego pakietu akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. Zgoda WZA była ostatnim, koniecznym do spełnienia, warunkiem zakupu PBSz przez JSW. Jastrzębska Spółka...
IMF 2019

IMF 2019

Jastrzębska Spółka Węglowa po raz drugi jest gospodarzem prestiżowej konferencji International Mining Forum. Dwa lata temu IMF 2017 był przeglądem pomysłów, idei i rozwiązań, które pozwolą na skok technologiczny. Celem IMF 2019 jest pokazanie, które z tych działań już...