JSW zabezpiecza finansowanie inwestycji

JSW zabezpiecza finansowanie inwestycji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA podpisała 9 kwietnia w Warszawie dwie niezwykle ważne dla rozwoju całej Grupy Kapitałowej umowy finansowania. Łączna kwota kredytów i pożyczek, których dotyczą obie zawarte dziś umowy, sięga miliarda złotych. Pierwszą umowę JSW zawarła z...
PGG wsparła Szkołę Specjalną w Sosnowcu

PGG wsparła Szkołę Specjalną w Sosnowcu

W Szkole Podstawowej Specjalnej nr 30 w Sosnowcu, 5 kwietnia 2019 r. odbył się Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Zdrowiu. Drużyny uczniów szkół specjalnych i integracyjnych z naszego województwa rywalizowały w testach teoretycznych, w sprawdzianach praktycznych dotyczących...