Zmiany w Zarządzie JSW

Zmiany w Zarządzie JSW

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA zdecydowała dziś o zmianach w Zarządzie Spółki. Od 4 lipca br. do składu zarządu JSW SA powołano: Radosława Załozińskiego na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych, Rafała Pasiekę na stanowisko Zastępcy...
Daniel Ozon, były prezes JSW, bez absolutorium

Daniel Ozon, były prezes JSW, bez absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW nie udzieliło byłemu prezesowi Danielowi Ozonowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. Daniel Ozon jest jedynym członkiem zarządu, który nie dostał absolutorium. Decyzja WZW JSW jest pewnym zaskoczeniem po oficjalnych...
Porozumienie

Porozumienie

zawarte w dniu 02.07.2019 roku w Jastrzębiu-Zdroju pomiędzy Zarządem JSW S.A. zwanym dalej: Stroną a – Zakładową Organizacją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” JSW S.A., – Związkiem Zawodowym „Kadra” Pracowników JSW S.A., – Federacją Związków...