1-15 sierpnia 2019 roku

Pustynnienie gleb  Nie ma wody na pustyni Ziemia zwana jest niebieską planetą, ponieważ większość jej powierzchni zajmuje woda. Hydrosfera składa się z wód powierzchniowych – oceanów, mórz, rzek, jezior, bagien – oraz z wód podziemnych, z opadów atmosferycznych i...
15/2019

15/2019

Adam Gawęda, wiceminister energii: – Aby górnictwo utrzymało swoją pozycję, musi dostarczać paliwo, jakiego oczekują odbiorcy.