JSW SiG buforem bezpieczeństwa dla Grupy Kapitałowej

JSW SiG buforem bezpieczeństwa dla Grupy Kapitałowej

Spółka JSW Szkolenie i Górnictwo zaprezentowała raport dotyczący optymalizacji kosztów i kierunku rozwoju tej spółki. Konferencja połączona z debatą odbyła się w Pawłowicach. Uczestniczyli w niej między innymi Artur Wojtków oraz Artur Dyczko, wiceprezesi Jastrzębskiej...