JSW z zyskiem za miniony rok

JSW z zyskiem za miniony rok

W 2019 roku Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej osiągnęła zysk netto w wysokości prawie 650 mln zł. Pomimo spowolnienia gospodarczego, z jakim zmaga się cała branża surowcowa, wyniki finansowe Grupy Kapitałowej JSW utrzymały się na stabilnym poziomie....