23/2020

23/2020

Górnicy z JSW wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu zorganizowali akcję barbórkową.
Szpital w Pyrzowicach w gotowości

Szpital w Pyrzowicach w gotowości

Zgodnie z planem, w ostatnim dniu listopada Węglokoks oddał gotowy szpital tymczasowy w Pyrzowicach. Placówka spełnia najwyższe wymagania stawiane placówkom medycznym. Tymczasowy szpital przystosowany do przyjmowania i leczenia pacjentów, u których stwierdzono...
TAURON wspiera pacjentów oddziałów onkologicznych

TAURON wspiera pacjentów oddziałów onkologicznych

Pacjenci Narodowego Instytutu Onkologii mogą liczyć na wsparcie TAURONA. Przed wejściem do budynków w Gliwicach i Krakowie firma postawiła namioty, które pozwalają na oczekiwanie na przyjęcie do szpitala w dobrych warunkach. Pandemia koronawirusa wydłużyła czas...