O nas

Oficyna Wydawnicza „Górnik” specjalizuje się w publikacjach poświęconych górnictwu i branżom pokrewnym. Wydawnictwo zatrudnia zespół wysoko wykwalifikowanych redaktorów.
Przy organizacji szkoleń współpracujemy z uniwersytecką kadrą naukową.
Oferujemy usługi wydawnicze i doradcze. Realizujemy szeroki zakres działań o charakterze public relations. Zapewniamy kompleksową ofertę przy jednoczesnym indywidualnym podejściu do każdego klienta.

1. Relacje z mediami:
– opracowanie materiałów o firmie,
– opracowanie notatek prasowych, wywiadów,
– dystrybucja informacji do mediów,
– reprezentacja przedstawiciela firmy w kontaktach z mediami.

2. Wydarzenia specjalne:
– organizacja konferencji, briefingów,
– obsługa medialna spotkań, imprez itp.,
– przygotowanie biuletynów i magazynów filmowych.

3. Szkolenia:
– komunikacja interpersonalna,
– wystąpienia publiczne,
– autoprezentacje,
– doradztwo w zakresie współpracy z mediami,
– zarządzania czasem,
– negocjacje,
– techniki radzenia ze stresem i wypaleniem zawodowym,
– motywowanie pracowników.

4. Reklama na łamach „Nowego Górnika”:
– ogłoszenia modułowe,
– przygotowanie reklamy do druku,

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na tematy związane z działalnością wydawnictwa prosimy o kontakt z redakcją.