JSW kupiła większościowy pakiet akcji PBSz

JSW kupiła większościowy pakiet akcji PBSz

Dziś (20 maja) w Warszawie Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała z firmą Primetech ( Grupa Kapitałowa FAMUR) umowę zakupu 95,01 procent akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. Cena pakietu akacji zakupionego przez JSW wynosi 204 mln zł. Historia transakcji sięga lipca...
Nowy Zarząd Węglokoksu S.A.

Nowy Zarząd Węglokoksu S.A.

Rada Nadzorcza Węglokoksu S.A. ogłosiła wyniki postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska członków Zarządu Spółki X kadencji. Na jego czele stanął Tomasz Heryszek, dotychczasowy wiceprezes Węglokoksu ds. handlowych. Wiceprezesem ds. finansowych został Lechosław...
Rynek sprzyja JSW

Rynek sprzyja JSW

Stabilizacja na rynku węgla koksowego i koksu pozwala Jastrzębskiej Spółce Węglowej kontynuować strategiczne projekty inwestycyjne. Wśród nich modernizację Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla oraz budowę nowych poziomów wydobywczych. Grupa Kapitałowa JSW zamknęła...

16-31 maja 2019 roku

Aktywność fizyczna Biegać, skakać, latać, pływać Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by każdy człowiek poświęcił minimum 30 minut dziennie na umiarkowaną aktywność fizyczną. Rekomendacje różnią się w szczegółach, ponieważ nie każdy rodzaj ruchu jest dobry dla...
10/2019

10/2019

Krzysztof Tchórzewski, minister energii: – Kraje UE chronią klimat. Tracą konkurencyjność. Podatek wyrównujący szanse byłby dobrym rozwiązaniem.