16-31 marca 2015 roku

Nowoczesny system gromadzenia odpadów na zabytkowym osiedlu Ekologiczna wysepka w Czerwionce-Leszczynach Nikt nie podrzuca śmieci. Nie śmierdzi. Nie trzeba się martwić o przepełniony pojemnik i walające się wokół śmieci. Gdzie? Na zabytkowym osiedlu...

1-15 marca 2015 roku

Pieniądze na redukcję niskiej emisji Druga edycja Programu KAWKA Pierwszych 14 projektów realizowanych w ramach drugiej edycji Programu KAWKA zostanie dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Celem programu jest...

16-28 lutego 2015 roku

WFOŚiGW Walka ze smogiem Czy czyste powietrze w mieście to marzenie ściętej głowy? Nie. Wystarczy skuteczniej likwidować niską emisję. Wymaga to jednak rozwiązań systemowych, a nie represji wobec właścicieli pieców starego typu. W raporcie Europejskiej Agencji Ochrony...

1-15 lutego 2015 roku

WFOŚiGW Ile zapłacimy za śmieci? Wszystkie samorządy muszą uchwalić nowe przepisy w sprawie wysokości stawek opłat za odbiór śmieci. Stare uchwały przestają obowiązywać 1 lutego. Statystyczny Polak wytwarza 315 kilogramów odpadów rocznie. To znacznie mniej niż średnia...

16-31 stycznia 2015 roku

WFOŚiGW Ekologia to nie tylko hasło Inwestycje służące ochronie powietrza, wody i ziemi, projekty edukacyjne, konferencje i prośrodowiskowe inicjatywy – w tych wszystkich przedsięwzięciach miał udział Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...