Zmiany w zarządzie JSW SA

Zmiany w zarządzie JSW SA

Rada Nadzorcza JSW SA 9 lipca podjęła uchwały o odwołaniu ze składu zarządu Spółki: Barbary Piontek, pełniącej funkcję prezesa zarządu, Tomasza Dudy, zastępcy prezesa zarządu ds. rozwoju oraz Włodzimierza Hereźniaka, zastępcy prezesa zarządu ds. handlu. Jednocześnie...