JSW odrabia straty

JSW odrabia straty

Poprawia się sytuacja finansowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Na wyniki Grupy Kapitałowej JSW znaczny wpływ miała poprawa koniunktury na międzynarodowych rynkach węgla, koksu i stali. Grupa Kapitałowa JSW po dziewięciu miesiącach 2021 roku odnotowała 62,7 mln zł...