JSW odrabia straty

JSW odrabia straty

Poprawia się sytuacja finansowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Na wyniki Grupy Kapitałowej JSW znaczny wpływ miała poprawa koniunktury na międzynarodowych rynkach węgla, koksu i stali. Grupa Kapitałowa JSW po dziewięciu miesiącach 2021 roku odnotowała 62,7 mln zł...
21/2021

21/2021

Spółka Restrukturyzacji Kopalń będzie miała nowego szefa. 23 października rada nadzorcza odwołała z funkcji prezesa SRK Janusza Gałkowskiego.
SRK – odznaczenia i stopnie górnicze

SRK – odznaczenia i stopnie górnicze

– Wolelibyśmy się spotkać w innych warunkach, typowych dla górniczego święta, ale ubiegłoroczna epidemia spowodowała, że nie odbyły się uroczystości barbórkowe. I trudno powiedzieć jak będzie to wyglądało w tym roku – przekazywał wiceprezes SRK SA,...