Konserwatorzy zabytków na dole w kopalni Wujek

Konserwatorzy zabytków na dole w kopalni Wujek

Grupa czterdziestu osób związanych z ochroną dziedzictwa kultury, architektów i konserwatorów zabytków z całej Polski 17 czerwca 2023 roku zjechała na pole szkoleniowe kopalni Wujek i odwiedziła Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w ramach 9 Letniej Szkoły ICOMOS....

16-31 sierpnia 2023 roku

Bioróżnorodność ? znaczenie dla przyrody Utrata różnorodności biologicznej Bioróżnorodność planety jest zagrożona, a głównym odpowiedzialnym za ten stan rzeczy jest człowiek. Spowolnienie utraty różnorodności biologicznej, rozumianej jako zmniejszenie lub zanik...
16/2023

16/2023

Adam Gorszanów, wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej: ? W nadchodzącym sezonie grzewczym podaż węgla dla gospodarstw domowych będzie wystarczająca.