16-30 czerwca 2016 roku

Rower alternatywą dla ruchu samochodowego Dwa kółka lepsze niż cztery Pączkujące ostatnio w?polskich miastach wypożyczalnie rowerów przywędrowały do?nas z?Holandii. W?Amsterdamie już pół wieku temu grupa entuzjastów udostępniła mieszkańcom do?darmowego użytku kilkaset...

1-15 czerwca 2016 roku

Energooszczędne budownictwo Nowe szklane domy ? oszczędne i?inteligentne O?budownictwie energooszczędnym zaczęto mówić w?czasie paliwowego kryzysu ekonomicznego lat 70. Spowodowało to?między innymi poszukiwanie innych niż tradycyjne źródeł energii. Stały za?tym racje...

16-31 maja 2016 roku

Nagrody dla pasjonatów ekologii Zielone Czeki rozdane ??Mamy tylko jedną Ziemię, a?jej przyszłość zależy od?każdego, pozornie nawet niewielkiego, działania ludzkiego, zależy od?każdego z?nas ? powiedział Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w?Katowicach, otwierając uroczystą...

1-15 maja 2016 roku

Kampania antysmogowa w?Śląskiem Kopciuchom na?pohybel Uff, mamy koniec kwietnia, można wreszcie głębiej odetchnąć. Oto od?października właśnie do?kwietnia, a?więc w?sezonie grzewczym, na?terenie województwa śląskiego nagminnie rejestruje się przekroczenia...

16-30 kwietnia 2016 roku

Bariery dla rozwoju OZE w Polsce Nowe źródła, stare problemy Europejskie myślenie o?energii odnawialnej zmieniło się w?2006 roku, kiedy Rosja odcięła dostawy gazu dla Ukrainy, co?rykoszetem ugodziło w?państwa Unii Europejskiej. Brukselscy decydenci zrozumieli wtedy,...

1-15 kwietnia 2016 roku

Otwarcie punktu konsultacyjnego promującego ofertę ekologicznego funduszu dla małych firm Zaproszenie dla maluczkich Niewielkie, rodzinne na?ogół firmy ze?Śląska bardzo rzadko korzystały dotąd ze środków, jakie niesie współpraca z?Wojewódzkim Funduszem Ochrony...