Port Węglokoks

Węglokoks SA sfinalizował transakcję zakupu akcji Przedsiębiorstwa Przeładunkowo-Składowego ?Port Północny? spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od SEA-invest Corporation.

W wyniku transakcji Węglokoks ? grupa kapitałowa zrzeszająca spółki z sektora stalowego, energetycznego i logistycznego, nabywa 80,43% akcji PPS Port Północny, co daje Węglokoksowi kontrolę nad spółką.
W ostatnich 12 latach, pod zarządem SEA-invest Corporation ? międzynarodowego operatora terminali dla towarów takich jak suche ładunki masowe, PPS Port Północny stał się największym i najważniejszym portem masowym w Polsce oraz kluczowym aktywem dla zabezpieczenia importu do Polski materiałów masowych, w szczególności węgla energetycznego, koksującego i rudy żelaza.
Nabycie kontrolnego pakietu akcji spółki wzmocni pozycję Węglokoksu na rynku logistycznym, co wpisuje się w długofalową strategię Grupy Węglokoks zakładającą rozwój biznesu logistycznego.
? Z przyjemnością informujemy o nabyciu udziałów w PPS Port Północny. To nowe aktywo pozwoli nam rozwijać działalność w sektorze logistycznym i zapewnić lepszą integrację naszych działalności. Wierzymy, że ta inwestycja przyczyni się do dalszego rozwoju całej Grupy Węglokoks i umocni naszą pozycję na rynku? ? powiedział Tomasz Heryszek, Prezes Zarządu Węglokoks.
Wartość transakcji nie została ujawniona.
Podczas konferencji prasowej, poinformowano o transakcji. Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin podkreślił wagę tego wydarzenia dla całej polskiej gospodarki.
? To dla mnie jeden z najważniejszych dni w mojej pracy na stanowisku ministra ? powiedział Jacek Sasin. ? Pamiętamy wszyscy jesień ubiegłego roku, kiedy trzeba było pilnie sprowadzić do Polski miliony ton węgla. W tym porcie przyjmuje się największe statki, tu przeładowuje się strategiczne dla funkcjonowania całej gospodarki towary.
Jak wcześniej podkreślał wicepremier Jarosław Kaczyński, sprzedaż Portu Północnego zagranicznym inwestorom spowodowała, że to właśnie one stały się ?wąskim gardłem? naszej gospodarki. Konieczne więc były zmiany właścicielskie i repolonizacja kluczowych przedsiębiorstw.
? Bez silnych i sprawnych Spółek Skarbu Państwa w ubiegłym roku zabrakłoby w naszym kraju węgla ? powiedział Karol Rabenda, wiceminister Aktywów Państwowych ? Port Północny, to co się w nim dzieje i kto go kontroluje, to kwestia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Odzyskanie nad nim kontroli nie było łatwą sprawą. Tak dużej transakcji dawno nie było w polskiej gospodarce.
Jak podkreślał Tomasz Heryszek, prezes Węglokoks SA, główną przewagą Portu Północnego jest dostęp do szlaku głębokowodnego. Dostęp do niego powoduje, że Węglokoks uzyskuje wiele strategicznych korzyści na rynku. W planach jest zwiększenie jego możliwości przeładunkowych z 10 milionów ton rocznie do 15 milionów, a w dalszej perspektywie 20 milionów ton rocznie.