Redakcja

Redakcja „Nowy Górnik”
Redaktor naczelny: Sławomir Starzyński
Redaguje zespół.
Wydawca: Hanna Krzyżowska
Oficyna Wydawnicza „Górnik”
Adres: 40-749 Katowice, ul. Bł. ks. St. Kubisty 47
tel. 32 352 03 09; tel. 500 27 88 66
e-mail: gornik1@wp.pl
www.nowygornik.pl

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Nie zwracamy niezamówionych materiałów. Zastrzegamy sobie prawo redagowania publikowanych tekstów. Dalsze rozpowszechnianie całości czy części materiałów opublikowanych na łamach „Nowego Górnika” bez pisemnej zgody wydawcy są zabronione.