Redakcja

„Nowy Górnik”

redaguje zespół

Hanna Krzyżowska

Redaktor naczelna

Hanna Krzyżowska

Wydawca

Oficyna Wydawnicza „Górnik”

40-749 Katowice,
ul. Bł. ks. St. Kubisty 47

500 27 88 66

500 27 88 66

 

gornik1@wp.pl

 

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Nie zwracamy niezamówionych materiałów. Zastrzegamy sobie prawo redagowania publikowanych tekstów. Dalsze rozpowszechnianie całości czy części materiałów opublikowanych na łamach „Nowego Górnika” bez pisemnej zgody wydawcy są zabronione.