6/2020

6/2020

Hanna Firlus, dyrektor ds. ekonomiczno-pracowniczych KWK Wujek: – W ubiegłym roku bardzo rozwinęliśmy możliwości pola szkoleniowego, mocno je doposażając.
5/2020

5/2020

Bartłomiej Bezak, kierownik Zespołu Innowacji i Nowych Technologii PGG: – Odpady mogą być dodatkowym źródłem dochodu.
4/2020

4/2020

Dominik Kolorz, przewodniczący zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność: – Zielony Ład czy rewolucja socjalistyczna?
3/2020

3/2020

Elisa Ferreira, komisarz Unii Europejskiej ds. polityki spójności i reform: – Musimy zaangażować wszystkich – od górników po burmistrzów, aby pracowali wspólnie.
2/2020

2/2020

Wiceminister Adam Gawęda: – Nie pytajmy, co po węglu, ale co obok niego i jak możemy go wykorzystać.