2/2020

2/2020

Wiceminister Adam Gawęda: – Nie pytajmy, co po węglu, ale co obok niego i jak możemy go wykorzystać.
23/2019

23/2019

Bogusław Hutek, lider górniczej Solidarności: – Skoro jest dobrze, oczekujemy wzrostu płac.
22/2019

22/2019

Andrzej Sączek, dyrektor Departamentu Wsparcia HR PGG: – Polską Grupę Górniczą budujemy na wiedzy. To najstabilniejszy fundament każdej firmy.
21/2019

21/2019

Rafał Gąsior, dyrektor Biura Innowacji i Implementacji Nowych Technologii PGG: – Jesteśmy częścią organizmu Polskiej Grupy Górniczej.
20/2019

20/2019

Piotr Bojarski, wiceprezes do spraw technicznych Polskiej Grupy Górniczej: – Uważam, że zgazowanie węgla należy połączyć ze współspalaniem śmieci.