6/2021

6/2021

Tomasz Głogowski, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej: — Ekogroszki to paliwa spełniające wymagane normy jakościowe i środowiskowe — krajowe i unijne.
5/2021

5/2021

Aldona Urbanek, kierowniczka Działu Szkoleń i Adaptacji JSW Szkolenie i Górnictwo: – W gospodarce XXI wieku wiedza jest najcenniejszym zasobem, który decyduje o rozwoju ekonomicznym.
4/2021

4/2021

Artur Dyczko, p.o. prezesa JSW SA, wiceprezes ds. technicznych i operacyjnych: – Dobra przeszłość nie gwarantuje dobrej przyszłości.
3/2021

3/2021

Tomasz Rogala, prezes PGG i były prezydent EURACOAL: – Gwałtowna eliminacja paliw konwencjonalnych jest niebezpieczna.
2/2021

2/2021

Włodzimierz Hereźniak, prezes JSW SA: – Panująca w roku 2020 pandemia spowodowała, że na świecie wystąpiły problemy na szlakach transportowych. To uzmysłowiło wszystkim, że najbezpieczniej jest mieć produkcję na miejscu.