2/2021

2/2021

Włodzimierz Hereźniak, prezes JSW SA: – Panująca w roku 2020 pandemia spowodowała, że na świecie wystąpiły problemy na szlakach transportowych. To uzmysłowiło wszystkim, że najbezpieczniej jest mieć produkcję na miejscu.
23/2020

23/2020

Górnicy z JSW wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu zorganizowali akcję barbórkową.
22/2020

22/2020

Miliardy na transformację górnictwa? Polska chce przekonać Komisję Europejską do własnej ścieżki odchodzenia od węgla.
21/2020

21/2020

11 listopada – Święto Niepodległości i szeroko rozumianej wolności – to idealna okazja, by pamiętać o 40. rocznicy Porozumienia Jastrzębskiego, którą obchodzimy w tym roku. Tego dnia o 11 w kościele pod wezwaniem NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju odbędzie się...
20/2020

20/2020

Wygaszanie górnictwa: czas na szczegóły. Obecnie pracujący górnicy mają mieć zagwarantowaną pracę do emerytury, a jeśli nie będzie to możliwe – skorzystają z urlopów i odpraw.