1-15 czerwca 2024 roku

Przyjazne dla środowiska materiały i energooszczędne projekty

Zielona architektura

Wystarczy zainteresować się tematem pożarów obejmujących połacie lasów, powodzi, suszy czy najwyższych od wieków temperatur, żeby dobitnie zdać sobie sprawę z tego, jak pilna jest potrzeba zrównoważonych praktyk. I to nie pustych sloganów, ale realnych zmian. Zajmując się sektorem architektury, inżynierii i budownictwa, wielu profesjonalistów stało się bardziej wrażliwych na wpływ ich pracy na środowisko. I tak koncepcja zielonych budynków stała się jednym z najbardziej poszukiwanych sposobów na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w projektowaniu.

Zielona architektura oznacza budynki zaprojektowane i zbudowane z naciskiem na zminimalizowanie ich wpływu na środowisko. Przy takim projektowaniu budynków stawia się na efektywność wykorzystania zasobów, oszczędność energii i odpowiedzialne środowiskowo praktyki.
Takie podejście jest bezpośrednio związane z wykorzystaniem zrównoważonych materiałów, zastosowaniem energooszczędnych technologii i optymalizacją zużycia wody. Priorytetowym celem zielonego budownictwa jest zmniejszenie śladu węglowego budynku, ochrona zasobów naturalnych i poprawa ogólnego samopoczucia użytkowników.
Dlaczego warto inwestować w zieloną architekturę? Odpowiedzialna społecznie architektura jest efektywna energetycznie. Skupia się na tematach zaawansowanej izolacji, wydajnych systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz wykorzystuje odnawialne źródła energii. A to wszystko nie tylko zmniejsza wpływ na środowisko, ale także prowadzi do znacznych oszczędności dla użytkowników i właścicieli budynków. O ile początkowe koszty budowy ekologicznych budynków mogą być wyższe, o tyle w długoterminowym rozliczeniu oszczędności są znaczne. Energooszczędne systemy, oszczędzanie wody i mniejsze potrzeby konserwacyjne przyczyniają się do obniżenia kosztów operacyjnych przez cały okres eksploatacji budynku.
Takie podejście do budowania chroni zasoby dzięki wodooszczędnym systemom i strategiom redukcji odpadów. Budynki wybudowane w zrównoważony sposób mają na celu zminimalizowanie ich śladu ekologicznego poprzez odpowiedzialne zarządzanie zasobami w całym cyklu istnienia, od budowy po zmianę przeznaczenia lub likwidację. Przy budowie wybierane są także materiały o możliwie niskim wpływie na środowisko, a preferowane te, które mogą być pozyskiwane lokalnie. Takie podejście pomaga zmniejszyć ślad węglowy związany z transportem. W wersji bliższej ideałowi wskazane jest także ponowne wykorzystanie materiałów lub wybieranie tych pochodzących z recyklingu, co pomaga zminimalizować ilość odpadów.
Koncepcja zielonych budynków jest też zdrowsza dla mieszkańców i priorytetowo traktuje jakość powietrza. Podczas budowania wykorzystuje się materiały i systemy wentylacyjne, które poprawiają jakość powietrza. Skupienie się na czystszym powietrzu w pomieszczeniach daje zdrowsze środowiska życia i pracy, zmniejszając ryzyko chorób układu oddechowego czy alergii. Oprócz tego odpowiedzialne projektowanie zapewnia także dostęp do naturalnego światła, lepszy komfort termiczny i ergonomiczną konstrukcję. To z kolei przyczynia się do lepszego i przyjemniejszego życia w takich pomieszczeniach.
Dodatkowo integracja odpowiedzialnie zaprojektowanych budynków z zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi zwiększa ich wydajność. Zautomatyzowane systemy oświetlenia, ogrzewania i chłodzenia można zaprogramować tak, aby dostosowywały się do wzorców ich używalności i warunków zewnętrznych.
Zielone budynki często są także budowane z zaprojektowanymi roślinnymi przestrzeniami wokół, jak ogrody czy zielone ściany. Te z kolei, gdy są przemyślane, mogą wzmacniać miejską bioróżnorodność i zbliżać ludzi do natury i zieleni.
Zielona architektura, od konceptu projektu po wykonanie, musi się opierać na większym obrazie wpływu działań na otoczenie. Jest to podejście bardziej skomplikowane, często droższe i czasochłonne, ale w ogólnym rozrachunku przynoszące ogromnie wiele wymiernych korzyści.

Hanna Krzyżowska

WFOŚiGW w Katowicach

Nabór wniosków do konkursu „Ekopracownia pod chmurką 2024”

Rozpoczął się nabór wniosków do drugiej edycji konkursu Ekopracownia pod chmurką 2024. Skierowany jest on do instytucji prowadzących placówki oświatowe na terenie województwa śląskiego. Celem konkursu jest utworzenie na terenie placówki pracowni dedykowanej prowadzeniu zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu. Aktywności te swoją tematyką mają obejmować zakres przyrody, biologii, ekologii, geografii, geologii w szkołach podstawowych i średnich.
Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych funduszu do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji nie może jednak przekroczyć 70 tys. złotych.
Wnioski konkursowe można składać do 14 czerwca 2024 roku do godz. 15:30. Komplet dokumentów można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP. Wszystkie informacje i regulamin konkursu można znaleźć na stronie WFOŚiGW w Katowicach. Zachęcamy do udziału!


Dane, które każdy z nas powinien znać

Ubiegły rok był prawdopodobnie najgorętszym od 125 tys. lat. 15 kwietnia w Dubaju spadło w ciągu doby więcej deszczu niż średnio w ciągu całego roku, a niedawne badanie powiązało to ze zmianami klimatu. Kilka dni później rekordowa powódź w Kenii zabiła ponad 180 osób i doprowadziła do wysiedlenia 165 tys. W kolejnej powodzi w maju, w Brazylii, zginęło 150 osób, a ponad 600 tys. ludzi zostało przesiedlonych. Kanada do maja walczyła już z 12 poważnymi pożarami obejmującymi co najmniej 200 tys. hektarów. W płomieniach była też Amazonia, w tym Wenezuela, a zachodnia część USA przygotowuje się na kolejny rok pożarów.
Ubiegły rok był prawdopodobnie najgorętszym od 125 tys. lat. 15 kwietnia w Dubaju spadło w ciągu doby więcej deszczu niż średnio w ciągu całego roku, a niedawne badanie powiązało to ze zmianami klimatu. Kilka dni później rekordowa powódź w Kenii zabiła ponad 180 osób i doprowadziła do wysiedlenia 165 tys. W kolejnej powodzi w maju, w Brazylii, zginęło 150 osób, a ponad 600 tys. ludzi zostało przesiedlonych. Kanada do maja walczyła już z 12 poważnymi pożarami obejmującymi co najmniej 200 tys. hektarów. W płomieniach była też Amazonia, w tym Wenezuela, a zachodnia część USA przygotowuje się na kolejny rok pożarów.