1-15 grudnia 2015 roku

Pierwsza edycja konkursu Zielona Pracownia Projekt

Aby podnieść świadomość ekologiczną

Nagrodzono najlepsze projekty ekopracowni, których realizacja znacząco wpłynie na?podniesienie świadomości ekologicznej uczniów. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i?Gospodarki Wodnej w?Katowicach zorganizował konkurs z?myślą o?szkołach podstawowych (klasy 4?6) i?gimnazjach. Zgłoszono do?niego 53 projekty. ? Chodziło o?to, aby zaprojektować pracownię na?potrzeby nauk przyrodniczych w?bardzo szerokim rozumieniu. Dzieci powinny w?takiej pracowni poznawać zagadnienia z?ekologii i?biologii w?sposób atrakcyjny dla nich ? powiedział Andrzej Pilot, prezes zarządu WFOŚiGW w?Katowicach.

Jury oceniało pomysł na?zagospodarowanie pracowni ? wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i?sprzętu oraz zasadność ich zakupu. Konkurs wygrała Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Konopnickiej w?Będzinie. WFOŚiGW w?Katowicach dofinansuje budowę pracowni kwotą 12 069,46 złotych. W?czasie uroczystego wręczenia dyplomów w?Wyższej Szkole Technicznej w?Katowicach nagrodzono 21 projektów. Z?Będzina w?pierwszej dziesiątce znalazły się trzy szkoły.
Prezes zarządu WFOŚiGW w?Katowicach Andrzej Pilot przypomniał, że?celem konkursu było nagrodzenie najlepszych projektów ekopracowni, których realizacja wpłynie na?podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej. ? Bardzo nas cieszy, że?odbiorcami tych działań będą najmłodsi mieszkańcy naszego województwa ? stwierdził. Zapowiedział także kolejne edycje konkursu na?projekt pracowni.
Przedstawiając decyzję komisji konkursowej, zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW Agnieszka Siemińska poinformowała, że?do?konkursu zgłoszone zostały 53 projekty. ? Wybór najlepszych był trudny, ponieważ poziom zgłoszonych projektów był bardzo wysoki ? stwierdziła. Prezes Andrzej Pilot podziękował laureatom za?udział i?pogratulował otrzymanych nagród finansowych, których wartość wyniosła 130 000 złotych. Nagroda ma?być przeznaczona na?realizację projektu ekopracowni w?roku szkolnym 2015/2016.
Dyplomy laureatom konkursu wręczali: zastępcy prezesa Funduszu Agnieszka Siemińska i?Agnieszka Kostempska oraz?prezes Andrzej Pilot. Uroczystość wręczenia nagród uświetnił występ zespołu ?Na?Szlaku?.
Andrzej Pilot, prezes zarządu WFOŚiGW w?Katowicach: Celem konkursu była aktywizacja nauczycieli i?uczniów. Chcieliśmy, aby powstały projekty pracowni, dzięki którym wiedza o?ekologii i?przyrodzie będzie przekazywana w?sposób atrakcyjny. Dzięki pomysłom uczestników konkursu stanęliśmy przed trudnym wyborem, gdyż poziom prac był bardzo wysoki. Do?30 listopada przyjmowaliśmy prace na?konkurs ?Zielona Pracownia Projekt?. To?logiczna kontynuacja obecnego etapu. Mamy projekt, będziemy mieć konkretne wykonanie. Uważam, że?dofinansowanie takich działań jest najskuteczniejszym sposobem promowania świadomości ekologicznej.