1-15 grudnia 2023 roku

Przeciwdziałanie niskiej emisji w miastach i na terenach podmiejskich

Niska emisja

W ciągu ostatnich lat w Polsce dokonał się ogromny postęp w zakresie efektywności energetycznej. Mniejsza produkcja energii to zmniejszenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych, ale także realne źródło oszczędności.

Jak skutecznie dbać o czyste powietrze? Od czasu rewolucji przemysłowej ludzie wyemitowali do atmosfery tysiące gigaton dwutlenku węgla. Wysokie stężenie CO2 i innych gazów cieplarnianych w powietrzu jest powodem zmian klimatycznych, których doświadczamy – od pożarów lasów, przez fale upałów, po szkodliwy wzrost poziomu mórz. A globalnie wciąż emitujemy więcej każdego roku. Jeśli nie dokonamy rewolucji, skutki zmian klimatu będą się tylko nasilać.
Koniecznością w walce z nimi jest ograniczenie niskiej emisji. Polega ona na wypuszczaniu do atmosfery produktów spalania paliw. Można wyróżnić emisję komunikacyjną, emisję wynikającą z produkcji ciepła dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz emisję przemysłową. Produkty spalania wpływające na występowanie niskiej emisji to na przykład dwutlenek węgla, tlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, a także metale ciężkie i pyły zawieszone PM10, PM2,5. Charakterystyczne dla niskiej emisji jest wprowadzanie niewielkiej ilości zanieczyszczeń z bardzo dużej liczby źródeł, co całościowo składa się na poważny problem.
Aby utrzymać globalny wzrost temperatury poniżej 1,5 stopnia Celsjusza, co według naukowców jest niezbędne do zapobiegania najgorszym skutkom zmian klimatu, będziemy musieli nie tylko ograniczyć emisje, ale także usunąć i zmagazynować część węgla, który już znajduje się w atmosferze.
Pyły wchodzące w skład niskiej emisji docierają wszędzie. Mogą też przenikać do naszego organizmu, powodując liczne choroby – układu oddechowego, krążenia czy nawet neurologiczne.
Jak przeciwdziałać niskiej emisji? Jak więc skutecznie przeciwdziałać niskiej emisji i co możemy zrobić? Po pierwsze, jeśli to możliwe, wybieraj ekologiczne formy transportu, jak rower, korzystaj z transportu publicznego, a gdy samochód jest koniecznością, to szukaj form współdzielenia go, na przykład ze współpracownikami mieszkającymi niedaleko.
Po drugie, zadbaj o większą efektywność energetyczną swojego domu, zmniejszając tym samym zapotrzebowanie na ogrzewanie. Warto przy tym poszukać informacji na temat programów rządowych dotacji, takich jak program Czyste Powietrze, o którym wielokrotnie pisaliśmy. Jedną z form przeciwdziałania niskiej emisji jest także zastąpienie przestarzałych kotłów nowoczesnymi konstrukcjami. Konieczne jest także bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów.
Po trzecie, przemyśl używanie sprzętu napędzanego benzyną lub olejem napędowym, takiego jak kosiarki do trawy i dmuchawy do liści. Może w prosty sposób uda się je zastąpić albo zrezygnować z ich używania.
Po czwarte, ograniczaj, używaj ponownie i poddawaj recyklingowi. Dotyczy to na przykład ubrań czy sprzętów domowych. Przemysł jest w znacznym stopniu odpowiedzialny za niską emisję, więc warto przemyśleć zakup kolejnej sukienki czy torebki, a te, które się znudziły, oddać lub odsprzedać, dając im kolejne życie. Dobrą praktyką jest także dbanie o to, żeby jak najwięcej śmieci zostało poddanych recyklingowi.
Po piąte, oszczędzaj energię. Wyłączaj światło, gdy nie jest ono potrzebne, wymień zużyte żarówki i sprzęty na energooszczędne, wyłączaj sprzęt z kontaktu, gotuj pod przykryciem, uruchamiaj pralkę i zmywarkę dopiero wtedy, kiedy się zapełnią. Jest wiele sposobów, żeby ograniczyć zużycie energii, a przy okazji także zmniejszyć rachunki.
Po szóste, głosuj na polityków, dla których tematy ekologiczne są istotne i kładą na nie nacisk w swojej pracy.
I po siódme, zaangażuj się. Wspieraj krajowe i lokalne wysiłki na rzecz oczyszczania powietrza, edukuj się z wiarygodnych, sprawdzonych źródeł na temat problemów ekologicznych i zwiększaj świadomość swojego otoczenia.

Hanna Krzyżowska

Ze świata:

Nowe przepisy, które pomogą ograniczyć przemyt homarów. Nowe przepisy dotyczące reeksportu w Singapurze pomogą powstrzymać przemyt larw homara z Indonezji. Miasto-państwo jest kluczowym miejscem docelowym dla kontrabandy i punktem tranzytowym dla larw homara reeksportowanych do krajów trzecich, takich jak Wietnam i Chiny. Zgodnie z nowymi przepisami reeksporterzy w Singapurze będą musieli uzyskać świadectwa zdrowia dla żywych zwierząt z kraju pochodzenia, co teoretycznie powinno być niemożliwe dla przemytników. Władze indonezyjskie ostrożnie przyjęły plan, ale twierdzą, że oba kraje muszą ściślej współpracować nad tym problemem.
Francuskie banki oskarżone o związki z wylesianiem Amazonii. Koalicja organizacji pozarządowych złożyła skargę przeciwko kilku francuskim bankom za rzekome finansowanie firm mięsnych napędzających wylesianie w Brazylii. W latach 2013–2021 cztery francuskie banki zainwestowały łącznie prawie
70 mln dolarów w obligacje wyemitowane przez wiodące firmy mięsne w Brazylii, generując około 11,7 mln dolarów zysków. Po raz pierwszy francuskie banki zostały oskarżone o pranie brudnych pieniędzy, przyjmowanie skradzionych towarów związanych z finansowaniem wylesiania i czerpanie z niego zysków. Analiza ubojni JBS i Marfrig w stanach Pará i Mato Grosso wykazała, że odpowiednio ponad 50 i 40 proc. dostawców wykazało nieprawidłowości, w tym wylesianie i ingerencję w rdzenne ziemie i lasy chronione.
Największa na świecie firma produkująca energię z biomasy bliska upadku. Branża energii z biomasy leśnej mocno ucierpiała, gdy Enviva, największy na świecie producent pelletu drzewnego, odnotowała katastrofalne straty w trzecim kwartale. Jej akcje spadły, jej dyrektor został zastąpiony, a firma jest bliska upadku. Enviva od 2004 roku pozyskuje lasy w południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych, a jej 10 zakładów jest kluczowymi dostawcami pelletu drzewnego do dużych elektrowni w UE, Wielkiej Brytanii, Japonii i Korei Południowej, czyli krajach, które zaliczają spalanie drewna leśnego do zasobów odnawialnych. Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób upadek firmy wpłynie na globalny rynek biomasy energetycznej i światowe dostawy pelletu.
Nowa platforma oferuje zestaw narzędzi dla firm, aby udowodnić swoje ekologiczne roszczenia. Podczas gdy rządy na całym świecie rozważają nowe regulacje, które wymagałyby od korporacji śledzenia ich wpływu na różnorodność biologiczną, nowa platforma o nazwie NatureHelm zapewnia firmom i indywidualnym właścicielom gruntów narzędzie do śledzenia wskaźników zdrowia ekosystemów. Narzędzie analizuje różne bazy danych i artykuły naukowe, aby znaleźć odpowiednie lokalne cele w zakresie różnorodności biologicznej, i automatycznie pobiera dane ze zdalnych narzędzi, takich jak fotopułapki. NatureHelm zapewnia również doradztwo, aby pomóc firmom wybrać najlepsze narzędzia do śledzenia celów w zakresie różnorodności biologicznej, a także sporządza roczne raporty, które pozwalają firmom pokazać, jak różne wskaźniki zmieniają się w czasie i w odpowiedzi na działania ochronne.