1-15 kwietnia 2018 roku

Konsultacje priorytetowych przedsięwzięć na 2019 rok

Festiwal marzeń i możliwości

Przy ośmiu stolikach na zainteresowanych proekologicznymi działaniami czekali 23 marca eksperci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Gościny na indywidualne konsultacje ?Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2019 rok? użyczył Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowanie było duże ? przybyło ponad 100 osób.

 

W przedostatni piątek marca wśród pytających o możliwości uzyskania wsparcia Funduszu byli przedsiębiorcy, przedstawiciele spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz właściciele domów jednorodzinnych. Kolejną agendę konsultacyjną, adresowaną tym razem do samorządowców, zaplanowano na 29 marca br. Konsultacje są bezpłatne i od kilku lat poprzedzają kolejne edycje proekologicznych programów WFOŚiGW w Katowicach. Listy priorytetów są przygotowywane z dużym wyprzedzeniem, by można je było aktualizować wnioskami zgłaszanymi przez korzystających już ze wsparcia Funduszu lub potencjalnych beneficjentów. Niektórzy dowiadują się o takich spotkaniach przypadkiem, inni szukają informacji na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach.
? O programie katowickiego funduszu SMOG STOP dowiedziałem się od znajomej, która w 2017 roku załapała się na dofinansowanie wymiany starego pieca węglowego na nowoczesny i drogi. Niestety, w ubiegłym roku przepadł mi termin składania wniosku i postanowiłem, że tym razem dopilnuję swoich spraw. Chciałbym ocieplić dom i wymienić okna, bo na ogrzewanie wydajemy rocznie już ponad 7 tys. złotych. W naszej pięcioosobowej rodzinie każdy grosz się liczy i dlatego będę się starał o dotację WFOŚiGW ? powiedział nam Grzegorz Wolny z Rudy Śląskiej, który przyszedł na konsultację godzinę przed jej rozpoczęciem, ponieważ przypuszczał, że będą długie kolejki do ekspertów.
Kolejki faktycznie były, ale udzielanie odpowiedzi przebiegało sprawnie. Na indywidualną rozmowę z ekspertami nie czekano długo. Wśród uczestników konsultacji byli i tacy, którzy przechodzili od stolika do stolika. Mieli pytania dotyczące kilku różnych przedsięwzięć, np. gospodarki odpadami, modernizacji sieci kanalizacyjnej, systemów ogrzewania i termomodernizacji starych bloków. Korzystali zatem ze sposobności uzyskania w jednym miejscu porad doradców zajmujących się na co dzień realizacją konkretnych projektów. Przy każdym stoliku na potencjalnych beneficjentów WFOŚiGW czekał inny zespół specjalistów, takich jak: doradcy energetyczni; gospodarki odpadami; zapobiegania poważnym awariom; ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi; ochrony atmosfery, obsługi klientów indywidualnych, edukacji ekologicznej i profilaktyki zdrowia; kompleksowej likwidacji niskiej emisji. Niektórzy z uczestników konsultacji zgłaszali własne pomysły lub przedsięwzięcia zasługujące w ich ocenie na dofinansowanie Funduszu. Jednym z nich było ogrzewanie domów na podczerwień.
? Przy naszym stoliku najwięcej pytań dotyczyło zasad uzyskania dotacji na ocieplania domów i wymianę starych kotłów węglowych na bardziej ekologiczne. Takie zagadnienia wpisują się w nasz program SMOG STOP, do którego w ubiegłym roku zgłoszono aż 4300 wniosków. Zaledwie 10 proc. z nich, ze względów formalnych, nie otrzymało wsparcia Funduszu. Przypuszczamy, że kolejna edycja tego programu będzie miała równie duże zainteresowanie. W kwietniu opublikujemy regulamin i każdy zainteresowany będzie mógł podjąć decyzję o realizacji planowanego przez siebie przedsięwzięcia. Jeden z naszych potencjalnych beneficjentów zaskoczył nas pytaniem, dlaczego na naszej liście priorytetów nie ma ogrzewania domów na podczerwień? Okazało się, że jest producentem paneli na podczerwień, które mogą być alternatywą dla tradycyjnego ogrzewania. Zapisaliśmy sobie ten wniosek do merytorycznej analizy. Zalet ekologicznych ogrzewanie na podczerwień zapewne ma wiele, ale czy jest efektywne ekonomicznie i racjonalne w zastosowaniu dla dużej grupy beneficjentów? Trzeba to rozważyć ? powiedziała nam Iwona Owczarek, zastępca kierownika Zespołu Klientów Indywidualnych WFOŚiGW w Katowicach.
Przed rozpoczęciem indywidualnych rozmów z doradcami przy stolikach uczestników konsultacji powitał Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach, i Tomasz Zjawiony, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej. Piątkowe konsultacje pracownicy Funduszu przygotowali we współpracy z RIG, a kolejne, tuż przed Świętami Wielkanocnymi, zaplanowano we współdziałaniu ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów.
? Być może niektórym z państwa RIG nie kojarzy się z ekologią. Wszystkich nas, niezależnie od zawodu, który wykonujemy, łączy jedno środowisko, w jakim żyjemy. Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego wytyczają drogę, którą powinniśmy iść, walcząc ze smogiem. Wymaga to współpracy wielu instytucji, przedsiębiorców i organizacji, którym zależy na zmienianiu warunków, w jakich żyjemy i pracujemy. O naszych wieloletnich działaniach dotyczących ochrony środowiska może świadczyć na przykład Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw ? mówił Tomasz Zjawiony, wiceprezes RIG.
Nowe prawo wodne, które weszło w życie z początkiem br., zmieni możliwości działania WFOŚiGW w Katowicach na podobnej zasadzie jak wszystkich innych wojewódzkich instytucji finansujących proekologiczne przedsięwzięcia. Jak szacuje Andrzej Pilot, zmniejszenie środków związanych opłatami za korzystanie ze środowiska w przypadku WFOŚiGW w Katowicach może wynieść ok. 40 mln złotych. To znaczne uszczuplenie przychodów nieco zrekompensują dochody ze zwrotu udzielanych w poprzednich latach pożyczek.
? Na pewno na liście naszych priorytetów utrzymają się przedsięwzięcia związane z ograniczaniem niskiej emisji i walki ze smogiem. Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe podejmują od wielu już lat inwestycje służące ochronie atmosfery i korzystają z naszego wsparcia finansowego. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku pojawią się nowi beneficjenci, którzy przyłączą się do tych działań ? zapewniał uczestników konsultacji Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW.
Priorytetowe przedsięwzięcia, ujęte w planie dofinansowania na 2019 rok ze środków katowickiego Funduszu, zaprezentował podczas piątkowego spotkania Łukasz Frydel, ekspert zespołu Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi WFOŚiGW w Katowicach.
? Planując przedsięwzięcie, warto sprawdzić, czy jest zgodne z naszą listą i ewentualnie złożyć wniosek o wpisanie go na nią, jeśli nie zostało uwzględnione ? radził Łukasz Frydel, przedstawiając zasady uzyskania dotacji, pożyczek, umorzeń czy dopłat do pożyczek bankowych.
Organizatorzy konsultacji wielokrotnie podkreślali, że WFOŚiGW nie kreuje polityki ekologicznej ani nie kontroluje jej realizacji. Jest instytucją finansującą działania podejmowane przez różne przedsiębiorstwa, samorządy gminne, instytucje i organizacje, które poprawiają warunki życia w województwie śląskim. Zarządza również środkami unijnymi kierowanymi na?ochronę środowiska.

Jolanta Talarczyk

Konsultacje w ocenie uczestników

Azbest i gospodarka wodami

Anna Danielewska-Trzepla, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zawierciu: ? Dla mnie to spotkanie konsultacyjne było ciekawe przede wszystkim w dwóch aspektach. Skorzystałam z okazji porozmawiania z ekspertami zajmującymi się termomodernizacją budynków. W Zawierciu ciągle borykamy się z problemem usuwania azbestu. Wspieramy takie działania środkami gminy, ale zainteresowanie jest małe. Właściciele i zarządzający takimi budynkami chcieliby usuwanie azbestu połączyć z termomodernizacją i wymianą stolarki okiennej. Na pewno takie działania poprawiłyby warunki mieszkaniowe wielu rodzin. Jednak nasze możliwości finansowe są ograniczone i musimy zabiegać o dotację WFOŚiGW. Potrzebujemy konkretnych wskazań dotyczących przygotowania wniosków, które miałyby szansę na realizację. Zależy nam na wsparciu dwóch spółdzielni mieszkaniowych środkami gminnymi i Funduszu. Dla mnie bardzo ważna jest także racjonalna gospodarka wodami w terenie zurbanizowanym i o to również pytałam ekspertów Funduszu. Nie chodzi tylko o kanalizację, ale też o kompleksową ochronę zasobów wodnych.

 

Wilhelm Rzechonek, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej: ? Jesteśmy po długiej sesji spotkań z mieszkańcami domów zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe. Stoimy przed dylematem wyboru najkorzystniejszego dla mieszkańców systemu poprawy efektywności energetycznej czterech starych bloków ? fabrycznych, jak się je potocznie nazywa. Mamy możliwość przyłączenia tych wielorodzinnych domów do sieci c.o., ale musimy to dokładnie przekalkulować pod kątem wydatków mieszkaniowych. Mieszkańcy nie zaakceptują wyższych kosztów ogrzewania, dlatego potrzebujemy doradców energetycznych, którzy wspólnie z nami przeanalizują zalety i wady wymiany kotłów lub podłączenia do sieci c.o. Drugim problemem, który przyjechałem przedyskutować w Katowicach, jest usprawnienie segregacji odpadów. Staramy się przekonać do tego mieszkańców, ale mamy kłopot z podrzucaniem nam odpadów w postaci gruzu czy starych mebli z sąsiedniego województwa. To są kilkutonowe kłopoty, które zamiast na wysypisko, trafiają do nas i my je musimy usuwać. Zaczynamy już stawiać zamykane ogrodzenia wokół pojemników na segregowane odpady.