1-15 lipca 2019 roku

WFOŚiGW przekaże szkołom w regionie ponad 3 mln złotych dotacji 

Powstanie 87 Zielonych Pracowni

W nowym roku szkolnym w 111 gminach województwa śląskiego będą funkcjonowały nowoczesne ekopracownie. 87 szkół wzbogaci się o nie w najbliższych miesiącach. Aż tylu laureatów wyłoniono w piątej edycji konkursu Zielona Pracownia, który jest organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 14 czerwca br. autorów zwycięskich projektów wraz z delegacjami uczniów ? przyszłych użytkowników ekopracowni ? zaproszono na uroczyste rozstrzygnięcie tegorocznej edycji konkursu. Gala laureatów odbyła się w Muzeum Śląskim, połączono ją z warsztatami ekologicznymi dla dzieci i młodzieży.

WFOŚiGW od ponad 25 lat wspiera ekologiczną edukację młodego pokolenia. Dobrze o tym wiedzą uczestnicy licznych konkursów i warsztatów dotyczących ochrony środowiska oraz ośrodków realizujących programy dla dzieci. Od pięciu lat w edukację ekologiczną mocno wpisuje się konkurs Zielona Pracownia, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W jego pierwszej edycji było 27 laureatów, w piątej aż 87, których wyłoniono spośród 161 placówek ubiegających się o dotację na modernizację sal lekcyjnych.
? Nauka może być przyjemna, jeżeli jest prowadzona w nowoczesnych pracowniach, wyposażonych w ciekawe pomoce naukowe. Przynosi ona też lepsze efekty. Jesteśmy o tym przekonani, wspierając modernizację sal lekcyjnych. Środki, które przeznaczamy na Zielone Pracownie, pozwolą nam za kilka lat zaoszczędzić wydatki na likwidację szkód w środowisku, ponieważ młodzi ludzie będą mieli inne podejście do ochrony środowiska niż starsze pokolenia. Na pięciolecie tego konkursu mamy już lub wkrótce będziemy mieli 250 ekopracowni. Nasz fundusz przeznaczył na nie łącznie ponad 8,5 mln złotych, aż 3 miliony złotych w 2019 roku ? mówił Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach, gratulując tegorocznym laureatom i zapraszając szkoły do kolejnych edycji konkursu.
Zielone Pracownie są przeznaczone do prowadzenia szeroko rozumianej edukacji przyrodniczej. Służą do lekcji przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii. Odbywają się w nich także zajęcia z geologii czy astronomii. W konkursie nagradzany jest pomysł na atrakcyjną modernizację szkolnej sali, z uwzględnieniem m.in. funkcjonalnego wykorzystania przestrzeni, estetyki, innowacyjnych rozwiązań, różnorodności pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu w aspekcie zasadności ich zakupów oraz kreatywności wykorzystania planowanej pracowni. Wśród tegorocznych laureatów są nie tylko duże placówki oświatowe. Ekopracownie powstaną także w małych, wiejskich szkołach. Z dotacji funduszu skorzysta także kilka placówek niepublicznych.
Wśród liderów tegorocznych laureatów są aż trzy szkoły z Rudy Śląskiej. Po dwie nowoczesne Zielone Pracownie powstaną w Gliwicach, Jaworznie, Katowicach, Knurowie, gminie Mykanów, Radlinie, Rybniku, Świętochłowicach, Wojkowicach i Zabrzu. Maksymalna kwota dotacji na modernizację szkolnej sali lekcyjnej to 30 tys. złotych.
40 placówek zgłosiło projekty o nieco mniejszej wartości, od 24 tys. złotych do ponad 29 tys. złotych. Niektórzy liderzy zwycięskich projektów startowali w konkursie kilkakrotnie, nim wywalczyli dotację, udoskonalając i poprawiając swoje koncepcje przedkładane do oceny.
W gali laureatów uczestniczyło liczne grono gości reprezentujących m.in. władze województwa śląskiego, organy prowadzące szkoły, organizacje społeczne i dyrekcje szkół. Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, zapewniał zgromadzonych, że bardzo się cieszy, że dzięki konkursowi organizowanemu przez WFOŚIGW uczniowie będą mieli zupełnie inne doświadczenia szkolne niż on. Podkreślał, że w nowoczesnych pracowniach nauka jest ciekawsza. Gratulował laureatom konkursu i jego organizatorom, ponieważ uważa, że fundusz przyczynia się do rozwoju atrakcyjnej edukacji dzieci i młodzieży.

Zwycięstwo za trzecim podejściem 

Jolanta Nowobilska ? nauczycielka geografii i przyrody w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rybniku: ? Bardzo się cieszymy z tej dotacji, ponieważ to nasze trzecie podejście do konkursu Zielona Pracownia. Tym razem udało się uzyskać dotację. To dla naszej szkoły wyjątkowy rok, ponieważ otrzymaliśmy także środki z funduszów gminnych na zagospodarowanie terenu wokół budynku. Będziemy mogli przygotować dla uczniów ekologiczne uprawy dydaktyczne oraz nowoczesną pracownię, którą nazwiemy Geolab. Będą w niej kąciki tematyczne, interaktywna tablica, mikroskopy, gry dydaktyczne, pomoce naukowe do fizyki, chemii i przyrody. Uczniowie będą mieli zajęcia przy kilkuosobowych stolikach, co ułatwi im pracę w grupach. Na dzisiejsze wręczenie dyplomów przyjechałam z dyrektor naszej szkoły Ewą Florczyk, która wspierała organizacyjnie projekt naszej pracowni, oraz uczniem Matuszem Boberem, który uczestniczy w konkursach przedmiotowych i na pewno ucieszy się po wakacjach z lekcji w nowoczesnych warunkach.

Jolanta Talarczyk


WFOŚiGW w Katowicach

Bezpieczeństwo ekologiczne w aglomeracji

Co się kryje pod pojęciem bezpieczeństwa ekologicznego, które gwarantuje nam Konstytucja RP w artykułach 5 i 74? Na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Polską Izbę Ekologii we współpracy z senacką Komisją Infrastruktury, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią i Wyższą Szkołą Zarządzania i Ochrony Pracy w Katowicach. Debata pt. ?Bezpieczeństwo ekologiczne w aglomeracji? odbyła się 18 czerwca br. w sali konferencyjnej hotelu Marriott.   

? Mamy coraz więcej zagrożeń cywilizacyjnych związanych na przykład ze stanem powietrza, odpadami, hałasem. Czy jesteśmy przygotowani, żeby im skutecznie przeciwdziałać? ? zachęcał do dyskusji Czesław Śleziak, przewodniczący Polskiej Izby Ekologii. Próby zdefiniowania bezpieczeństwa ekologicznego podejmowane są od kilkudziesięciu lat. Ciągle jednak nie ma wykładni, która nie wzbudzałaby kontrowersji. ? Trzeba uwzględnić dwoisty charakter bezpieczeństwa ekologicznego, z jednej strony jako stanu spokoju, zabezpieczenia i ochrony, a z drugiej strony jako dynamicznego procesu, czyli działania zapewniającego korzystanie z zasobów obecnym oraz kolejnym pokoleniom ? proponował prof. Andrzej Misiołek, przewodniczący Komisji Infrastruktury Senatu RP.
W kontekście tego współczesnego, dwoistego rozumienia bezpieczeństwa ekologicznego przedstawiano główne filary programowe realizowane w aglomeracji przez władze wojewódzkie, gminne oraz różne instytucje i służby odpowiedzialne za ochronę i jakość życia obywateli.

Tal