1-15 lipca 2023 roku

Dofinansowanie lotów patrolowo-gaśniczych nad lasami

Z powietrza widać lepiej

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Wrocławiu, Opolu i Krakowie w ostatnich czterech latach przeznaczyły 2,3 mln złotych na dofinansowanie lotów patrolowo-gaśniczych nad lasami. W tym roku wspólnie wydadzą na ten cel 800 tys. złotych. Podpisanie stosownych umów z leśnikami odbyło się 23 czerwca na Lotnisku Opole-Polska Nowa Wieś, gdzie znajduje się Leśna Baza Lotnicza Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. W uroczystości wzięła udział minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.
Najlepsi w Europie. ? W efekcie dobrej współpracy wojewódzkich funduszy oraz wszystkich służb działających na rzecz ochrony środowiska kolejne środki ? 800 tys. złotych ? zostaną przekazane na patrolowanie, dzięki któremu polskie Lasy Państwowe mają najlepszy w Europie system rozpoznawania, ostrzegania i prewencji. To jeden z priorytetów ochrony środowiska. Możemy szczycić się tym, że pożary, które niestety mają miejsce z powodu zmian klimatycznych i narastającej suszy, są gaszone szybko i się nie rozprzestrzeniają. To potrafimy, tym się chwalimy i uczymy inne państwa europejskie, ale nie może mieć to miejsca bez dobrego sprzętu i bez środków finansowych. Stąd decyzja funduszy o przekazaniu kolejnych środków, żebyśmy tego lata byli bezpieczni ? tłumaczyła Anna Moskwa, dziękując przy tym czterem wojewódzkim funduszom za zaangażowanie i umiejętność dobrej ponadregionalnej współpracy.
Nadchodzi susza. Rolą pilotów śmigłowców i samolotów patrolowo-gaśniczych jest lokalizacja pożarów, szybkie rozpoczęcie akcji gaśniczej i powstrzymanie ognia do momentu, kiedy na miejsce dotrą siły naziemne. Samoloty i śmigłowce zwykle potrzebują kilkunastu minut, aby uzupełnić zapas wody i ponownie dolecieć na miejsce akcji gaśniczej. Prezes katowickiego WFOŚiGW Tomasz Bednarek zwraca uwagę, że obecnie leśnicy znów alarmują o panującej w lasach suszy, stąd wzrasta rola prewencji pożarowej. ? W tej sytuacji o pożar nietrudno. Tylko wczesne wykrycie zarzewia ognia pozwala na błyskawiczną reakcję służb i ugaszenie pożaru na wczesnym etapie, zanim się rozprzestrzeni i wybuchnie na dobre. Dlatego nasze finansowe wsparcie lotów patrolowych jest tak bardzo ważne ? ocenia prezes. Minister Anna Moskwa przypomniała, że ubiegłoroczne lato było okresem suszy i niskich poziomów wód w rzekach. ? W tym roku już w czerwcu spodziewamy się podobnej sytuacji, dlatego działamy z wyprzedzeniem, żebyśmy wszyscy mogli być bezpieczni ? podkreśliła szefowa resortu klimatu i środowiska.
Ważna szybka reakcja. W tym roku katowicki fundusz przeznaczył na loty patrolowo-gaśnicze 500 tys. złotych, opolski ? 150 tys., wrocławski ? 100 tys., a krakowski ? 50 tys. złotych. W województwie śląskim loty będą realizowane na obszarze 404,7 tys. ha, na Opolszczyźnie 257,8 tys. ha, na Dolnym Śląsku 568,5 tys. ha, a w Małopolsce 59,6 tys. ha. Prezes krakowskiego funduszu Kazimierz Koprowski podkreślił, że błyskawiczne ustalenie lokalizacji potencjalnych pożarów umożliwia natychmiastową reakcję służb odpowiedzialnych za podjęcie akcji gaśniczych. ? Dzięki temu czynności logistyczne i ratunkowe przebiegają sprawniej, minimalizują zagrożenie dla życia i zdrowia oraz ograniczają degradację ekologiczną obszarów objętych pożarem ? tłumaczył. Przedstawiciele funduszy ekologicznych zwracają też uwagę, że pożary lasów emitują duże ilości zanieczyszczeń do powietrza, takich jak dym, cząstki stałe i szkodliwe substancje chemiczne. Te zanieczyszczenia mogą mieć wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt oraz zanieczyszczać zbiorniki wodne. Ponadto zniszczenie siedlisk, śmierć roślin i zwierząt negatywnie wpływa na stabilność i funkcjonowanie ekosystemów leśnych.
Dbajmy o lasy! Jak mówiła prezes WFOŚiGW w Opolu Aleksandra Drescher, ochrona przeciwpożarowa lasów i zapobieganie pożarom należy do obowiązków ? zarówno leśników, jak i instytucji wspierających inicjatywy prośrodowiskowe. ? Lasy to skarb natury, których wartość i zasoby musimy chronić. Ochrona przeciwpożarowa lasów jest naszym obowiązkiem, ponieważ ogień, który trawi lasy, pozbawia nas nie tylko piękna przyrody, ale także czystego powietrza i domu dla wielu stworzeń, które ten las zamieszkują. Zapobieganie pożarom to nasza odpowiedzialność i zadanie wobec przyszłych pokoleń ? podkreśliła prezes. Ważna jest również edukacja podnosząca świadomość wszystkich korzystających z lasów. ? O zmniejszenie szkód możemy zadbać także my sami i w czasie leśnych wędrówek jak najszybciej zawiadamiać o zagrożeniu odpowiednie służby ? zauważa prezes wrocławskiego funduszu Łukasz Kasztelowicz. Uroczystości podpisania umów na dofinansowanie lotów patrolowo-gaśniczych towarzyszył budzący poklask pokaz umiejętności pilotów śmigłowca i samolotu z floty Lasów Państwowych.

Hanna Krzyżowska


Ze świata:

El Ni?o ? czym jest i czy jest się czego bać? El Ni?o jest zjawiskiem pogodowym polegającym na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokiej temperatury na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku. Prognozy sugerują, że cykl klimatyczny może rozpocząć się jeszcze w tym roku, a to oznaczałoby podniesienie temperatury mórz. Zmiany globalnych temperatur są już wyższe niż kiedykolwiek ze względu na zmiany klimatu spowodowane przez człowieka. Jeśli El Ni?o się rozwinie, może to oznaczać podniesienie globalnych temperatur o ponad 1,5°C powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej, progu ustalonego w porozumieniu paryskim. El Ni?o może być więc powodem wielu szkód zarówno dla ekosystemów lądowych, jak i morskich. Mowa tu o potencjalnych suszach, pożarach, zwiększonych opadach, wymieraniu koralowców, zakłóceniach morskich łańcuchów pokarmowych i wymieraniu lasów wodorostów.
Materiał budowlany przyszłości? Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) prawie 40 proc. rocznej globalnej emisji CO2 przypisuje się środowisku budowlanemu. Z tego 11 proc. jest wynikiem produkcji materiałów budowlanych, takich jak stal, cement i szkło. Architekci i naukowcy pracują nad sposobami zmniejszenia wpływu tych ważnych materiałów na klimat. Aby budować bardziej ekologiczną przyszłość, potrzebne są jednak niskoemisyjne alternatywy. Jednym z materiałów, który okazuje się bardzo obiecujący w świecie budownictwa, jest grzybnia. Wykorzystanie grzybni jako materiału konstrukcyjnego nie jest jednak nową koncepcją. Grzyby są wykorzystywane do produkcji zrównoważonych opakowań od 2007 roku. Na początku tego roku NASA nawiązała nawet współpracę z architektami w USA, aby zbadać potencjał budowy nowych biomieszkań ? domów wykonanych z żywych organizmów, takich jak grzyby ? w kosmosie.
Szwajcarzy zagłosowali za nowym prawem klimatycznym. Szwajcarzy zagłosowali na ?tak? dla nowego prawa klimatycznego, które pozwoli krajowi ograniczyć emisję gazów cieplarnianych netto do zera do 2050 roku. Większość (59 proc.) głosujących zatwierdziła 18 czerwca rządową ustawę o celach ochrony klimatu, innowacjach i wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Prawie trzy czwarte osób (74 proc.) poparło ją w kantonie Genewa, po rekordowo ciepłej wiośnie.
Hodowla tuńczyków w Indonezji w celu zwiększenia akwakultury. Indonezja rozwija hodowlę tuńczyka w zatokach kraju, starając się tym samym pobudzić swój sektor akwakultury i zmniejszyć presję na wiodące na świecie połowy tuńczyka morskiego skutkujące przełowieniem. Rządowi przedstawiciele poinformowali, że ministerstwo konsultuje się z międzynarodowymi ekspertami w dziedzinie rybołówstwa w sprawie wdrożenia hodowli tuńczyka. Wody archipelagowe Indonezji są kluczowymi łowiskami dla wielu gatunków tuńczyka, a także tarliskami tych ryb. Indonezyjskie połowy tuńczyka są także ważnym źródłem utrzymania dla społeczności przybrzeżnych i kluczowym źródłem żywności dla konsumentów na całym świecie.

?