1-15 lipca 2024 roku

Ekologiczna gala

Zielone Czeki 2024 rozdane

W Katowicach odbyła się uroczysta gala Zielonych Czeków 2024, podczas której Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyróżnił osoby, instytucje i organizacje za ich wkład w ochronę środowiska. Wydarzenie miało miejsce w prestiżowym Kinoteatrze Rialto, a nagrodzeni otrzymali czeki o wartości 10 tys. złotych, statuetki oraz dyplomy. – Nagrody przyznawane są już od 30 lat, właśnie za działalność proekologiczną, postawę proekologiczną oraz działalność prośrodowiskową, wręczane nietuzinkowym osobom, instytucjom i organizacjom działającym na terenie województwa śląskiego – powiedział prezes WFOŚiGW w Katowicach Mateusz Pindel, który wraz z zastępczynią prezesa Iwoną Gejdel-Targosz wręczał nagrody.

Nagrodzeni w czterech kategoriach. W tym roku Zielone Czeki przyznano w czterech głównych kategoriach. Wojciech Sutor został uznany Ekologiczną Osobowością Roku za swoją zaangażowaną działalność w rezerwacie przyrody Segiet. Miasto Rybnik zdobyło Zielony Czek w kategorii Gmina Przyjazna dla Czystego Powietrza za swoje kompleksowe działania antysmogowe. Prezydent Piotr Kuczera nie krył dumy, podkreślając, jak trudna, ale i satysfakcjonująca była walka o czyste powietrze w mieście.
Świętochłowice z nagrodą za remediację stawu Kalina. Miasto Świętochłowice triumfowało w kategorii Inwestycja Proekologiczna Roku za przeprowadzoną remediację stawu Kalina. Sławomir Pośpiech, zastępca prezydenta Świętochłowic, podkreślił, że nagroda jest dowodem na ciężką pracę zespołu oraz dużym sukcesem dla mieszkańców, którzy zyskali czystą i przyjazną przestrzeń.
Edukacja ekologiczna na najwyższym poziomie. W kategorii Programy i Akcje na rzecz Ochrony Przyrody oraz Edukacji Ekologicznej zwyciężyło Koło Łowieckie w Nowinach za swoje wieloletnie działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. Dodatkowo nagrodę specjalną otrzymał 16-letni Bartłomiej Kubaczka z gminy Lipowa za swoją godną podziwu postawę proekologiczną. Chłopiec od dwóch lat jest strażakiem ochotnikiem w OSP w Słotwinie, gdzie zachęca swoich rówieśników do poznania zasad udzielania pierwszej pomocy. W 2021 roku uratował jednego z mieszkańców ze stanu hipotermii. Jest uczestnikiem wielu konkursów i olimpiad oraz zawodów sportowych. Jako koordynator grupy Czysta Ziemia działającej w gminie Lipowa organizuje wiele akcji proekologicznych.
Wyróżnienia i podziękowania. Oprócz głównych nagród przyznano także liczne wyróżnienia. W kategorii Ekologiczna Osobowość Roku wyróżnieni zostali Andreas Glenz oraz Przemysław Bartos. W kategorii Gmina Przyjazna dla Czystego Powietrza wyróżnienia trafiły do gmin Pszczyna i Rydułtowy. Gminy Chybie i Kornowac zostały docenione za swoje inwestycje proekologiczne, a Stowarzyszenie POLARIS – OPP oraz Beskidzki Związek Pszczelarzy „Bartnik” za programy edukacyjne i ochrony przyrody.
Wspaniała atmosfera gali. Galę prowadziła dziennikarka Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska, a muzyczny akcent zapewniła Kapela PoPieronie z Beskidu Żywieckiego. Mateusz Pindel, prezes WFOŚiGW w Katowicach, podziękował wszystkim uczestnikom za ich niezłomną pracę na rzecz środowiska i zaprosił na kolejną galę w przyszłym roku.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym oraz wyróżnionym i cieszymy się z ich wkładu w poprawę stanu naszego środowiska!

Hanna Krzyżowska

WFOŚiGW w Katowicach

Nabór wniosków do „Błękitno-zielona infrastruktura”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na 2024 rok w ramach programu „Błękitno-zielona infrastruktura”.

Beneficjenci: Osoby prawne posiadające tytuł prawny do nieruchomości objętej inwestycją.
Rodzaje przedsięwzięć:
• Systemy zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi;
• Instalacje do zbierania i wykorzystania wód deszczowych i roztopowych;
• Zielono-niebieska infrastruktura (zielone dachy, zielone przystanki, ogrody deszczowe, wertykalne, żyjące ściany, zbiorniki retencyjne, rowy bioretencyjne, rozszczelnienie nawierzchni nieprzepuszczalnych).
Warunki dofinansowania:
• Realizacja: 2024–2026;
• Forma: dotacja i pożyczka nieumarzalna;
• Intensywność: do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, maks. 300 tys. złotych dotacji;
• Minimalna kwota dofinansowania: 50 tys. złotych;
• Dotacja do 50 proc. kosztów kwalifikowanych pod warunkiem zaciągnięcia pożyczki nieumarzalnej w WFOŚiGW Katowice na kwotę równą lub większą od dotacji (z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego i innych określonych podmiotów);
• Brak wsparcia dla zadań zakończonych przed złożeniem wniosku;
• Termin zakończenia zadań: do
31 października 2026 roku.
Terminy składania wniosków: od
24 czerwca 2024 roku do 31 października 2025 roku lub do wyczerpania środków. Możliwe zwiększenie puli środków.
Forma składania wniosków: w siedzibie funduszu w Katowicach, pocztą, kurierem, osobiście lub przez ePUAP. Decyduje data dostarczenia.


Nabór wniosków do programu Bezpieczny Strażak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa śląskiego w ramach programu Bezpieczny Strażak.

Forma dofinansowania: Dotacja do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, minimalnie 10 tys. złotych, maksymalnie 150 tys. złotych na jednostkę.
Termin składania wniosków: Od 17 czerwca 2024 roku do 19 lipca 2024 roku lub do wyczerpania środków.
Kwota alokacji: 3 mln złotych, z możliwością zwiększenia.
Formy składania wniosków:
• Osobiście w siedzibie funduszu w Katowicach;
• Pocztą;
• Kurierem;
• Przez ePUAP.
Wnioski: Należy sporządzić na obowiązujących formularzach. O dacie wpływu decyduje moment dostarczenia do funduszu.
Zapraszamy do składania wniosków