1-15 maja 2015 roku

Po raz 22. przyznano nagrody dla pasjonatów ekologii

Zielone Czeki 2015

Podczas uroczystej gali w kinoteatrze Rialto w Katowicach wręczono Zielone Czeki 2015. To doroczna nagroda finansowa przyznawana od 1994 roku z okazji Dnia Ziemi osobom wyróżniającym się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. Dotychczas nagrodzonych zostało ponad 220 osób, a wśród nich twórcy i realizatorzy nowoczesnych i często niekonwencjonalnych rozwiązań w zakresie ekologii, szczególnie aktywnie działający na rzecz ekologii i poprawy stanu środowiska w naszym regionie.

Przybyłych na uroczystość przywitał Andrzej Pilot ? prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a wśród uczestników gali byli m.in. Gabriela Lenartowicz i Kazimierz Karolczak ? członkowie Zarządu Województwa Śląskiego, Tomasz Jędrzejczak ? podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Bronisław Karasek ? przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, członkowie rady nadzorczej i zarządu WFOŚiGW w Katowicach, samorządowcy miast i gmin województwa śląskiego, władze uczelni wyższych, przedstawiciele służb mundurowych, beneficjentów, członków Kapituły Zielonych Czeków, działacze ekologiczni oraz dziennikarze. Uroczystość uświetnił koncert Miki Urbaniak.
Andrzej Pilot, prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach, zaznaczył, że Zielone Czeki to nagroda dla pasjonatów ekologii, którzy realizują różne zadania, poświęcając swój czas i często także pieniądze. ? To niezwykle wzruszająca chwila. Laureaci Zielonych Czeków to ludzie o zielonych sercach. Dzięki pracy w Funduszu i dzięki ludziom, z którymi współpracowałam, mogę dziś powiedzieć, że zielone serce również we mnie bije. Życzę dalszego rozwoju tej inicjatywy i uzewnętrzniania tego, co rośnie w naszych zielonych sercach ? podkreśliła Gabriela Lenartowicz. Kazimierz Karolczak dodał, że odpowiedzialność za środowisko to obecnie nasze najważniejsze wyzwanie na przyszłość, a propagowanie postaw proekologicznych znakomicie służy temu celowi.
Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 55 zgłoszeń, z których kapituła wybrała laureatów 13 Zielonych Czeków. Przyznano trzy nagrody zespołowe i cztery nagrody indywidualne. Nadano także jeden dyplom uznania i 15 dyplomów honorowych.

Zielone Czeki 2015 ? laureaci nagród i dyplomów

 

Kategoria: INNOWACJE I TECHNOLOGIE ? nie wyłoniono laureata ZC.
dyplom honorowy:
? zespół: prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka, dr hab. inż. Jakub Bernatt, dr inż. Robert Rossa za opracowanie i wdrożenie nowoczesnego, bezemisyjnego napędu elektrycznego e-Kit do elektryfikacji miejskich samochodów osobowych i dostawczych o masie całkowitej do 3,5 ton.
Kategoria: PROGRAMY I AKCJE PROEKOLOGICZNE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZYRODY
dyplom honorowy:
? zespół: dr hab. inż. Stanisław Duży, Ryszard Fuchs, Wiesław Kopiec ? od 1996 roku corocznie organizują proekologiczne konferencje oraz szkolenia, których celem jest integracja działań władz samorządowych, przemysłu górniczego, nadzoru górniczego, przedsiębiorstw proekologicznych i jednostek naukowych w rozwiązywaniu trudnych problemów wpływu prowadzonej działalności górniczej na środowisko.
Zielony Czek:
? zespół: Adam Gabryś, Izabela Cogiel, Radosława Radziwończyk-Gabryś za całokształt działalności proekologicznej w ramach Stowarzyszenia ?Nasze Kalety?, które popularyzuje wiedzę ekologiczną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Kategoria:
PRACE NAUKOWO-BADAWCZE
dyplom honorowy:
? dr hab. Piotr Łaszczyca za wkład merytoryczny (obok prof. Pawła Miguli i dr. Andrzeja Woźnicy) do koncepcji projektu ?Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego ? ZiZOZap? współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2010?2014.
? prof. dr hab. Janusz Hereźniak za długoletnią pracę naukową na rzecz ochrony przyrody regionu oraz zaangażowanie w kolejnych kadencjach Wojewódzkich Rad Ochrony Przyrody oraz regionalnej Rady Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego.
Zielony Czek:
? dr inż. Robert Mysłajek za wieloletnie badania nad składem gatunkowym, ekologią, behawiorem, genetyką i problemami ochrony ssaków województwa śląskiego.
Kategoria: EDUKACJA EKOLOGICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY
Zielony Czek:
1. zespół: Ewa Chmielorz, Agnieszka Król, Justyna Soblik ? edukatorki z Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci z Mikołowa ? nominowane za ogromne zaangażowanie i poświęcenie, jakim kierują się podczas przygotowania i prowadzenia zajęć dla najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
2. hm Andrzej Lichota ? od wielu lat kreator polityki ekologicznej Chorągwi Śląskiej; dzięki jego aktywności powstało Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej.
Kategoria:
PUBLICYSTYKA EKOLOGICZNA
Zielony Czek:
? Jarosław Myśliwski za działania mające na celu promocję trasy rowerowej ?Leśno Rajza?, w tym m.in. zainicjowanie nakręcenia o niej filmu przyrodniczego.
Kategoria: DZIAŁANIA POPULARYZATORSKIE I PROMOCJA POSTAW PROEKOLOGICZNYCH:
dyplom uznania:
? Marek Kras ? za działania społeczne i zawodowe związane z promocją postaw proekologicznych, w tym akcje społeczne dotyczące ochrony przyrody.
dyplom honorowy:
? zespół: Ewa Cornik, Katarzyna Wojtal, Jarosław Wesołek ? nominowani to nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych ZS Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, pomysłodawcy i organizatorzy konkursów ekologicznych, organizatorzy cyklicznych warsztatów, wykładów, w tym konferencji dla samorządów, przedsiębiorców i nauczycieli.
? zespół: Józef Smolorz, Lucyna Kwiatkowska, Marcin Smolorz ? za niezwykłą pasję w ratowaniu drzew, działania na rzecz podniesienia świadomości ekologicznej w społeczeństwie i pokazanie sposobu ekologicznego traktowania choinek świątecznych.
? prof. dr hab. Stanisław Wika ? za długoletnią pracę naukową na rzecz ochrony przyrody regionu oraz zaangażowanie w kolejnych kadencjach Wojewódzkich Rad Ochrony Przyrody oraz regionalnej Rady Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego.
Zielony Czek:
? dr Agnieszka Bielska-Brodziak za budowanie mostów i komunikacji między wolontariuszami działającymi na rzecz humanitarnej ochrony zwierząt a środowiskami prawniczymi.
Do NAGRODY SPECJALNEJ Kapituła wybrała:
? zespół: Anna Tarkowska, Agata Sady, Michał Siedlaczek ? za działania popularyzatorskie na rzecz śląskiej przyrody i środowiska naturalnego, promocję zasad zrównoważonego rozwoju, wspomaganie edukacji formalnej i nieformalnej oraz kształtowanie świadomości ekologicznej i postaw młodego pokolenia ? publikacje o zasięgu ogólnopolskim i promocja na terenie całego kraju.
Serdeczne gratulacje dla laureatów.

HK

 

Ochrona środowiska

Akcja ?Listy dla Ziemi?

O tym, jak ważna jest ochrona środowiska, nie trzeba nikogo przekonywać. I nie chodzi tylko o bardzo ważne sprawy, jak niszczone lasy deszczowe czy wymierające przez głupotę i próżność ludzi gatunki, ale także o pozornie małe aktywności, które mogą mieć wielki wpływ na przyszłość naszego bliskiego otoczenia. Na tym właśnie skupia się idea ?Listów dla Ziemi? pisanych przez dzieci i młodzież, a później przekazywanych dorosłym członkom rodziny, żeby wspólnie podejmować proste proekologiczne działania. ? W ten sposób dzieci edukują dorosłych, a akcja dociera do kolejnych uczestników ? wyjaśnia Wojciech Owczarz, pomysłodawca akcji i prezes Fundacji Ekologicznej Arka.

 

Trzecia edycja akcji została zainaugurowana 28 kwietnia na katowickiej ulicy Mariackiej. Program przewidywał happening ?Ziemia w naszych rękach? z aktorem na szczudłach i wielką kulą ziemską, występ orkiestry recyklingowej (muzyka z odpadów), układanie gigantycznych puzzli ekologicznych oraz gry i warsztaty przestrzenne. Na miejscu powstała również ?wirtualna strefa ekologiczna?, w której uczniowie mogli korzystać z aplikacji i gier komputerowych. ? Akcję zorganizowano po raz pierwszy w 2013 roku i już stała się jednym z głównych wydarzeń ekologicznych w kraju. Docelowo ma się odbywać każdego roku, ale tematy i pomysły będą się zmieniać ? dodaje Wojciech Owczarz.
Organizatorzy przewidują, że w tym roku do akcji włączy się około 300 tys. dzieci i młodzieży, dzięki czemu będzie to największa taka impreza ekologiczna w Polsce. Pisanie listów jest także poprzedzone lekcjami tematycznymi w szkole. ? Cieszymy się, ponieważ już do tej pory zgłosiło się ponad 250 samorządów oraz ponad 3 tys. szkół i przedszkoli ? podkreśla Wojciech Owczarz.
Jeden z młodszych uczestników akcji, pięcioletni Adaś, powiedział podczas inauguracji, że postara się przekonać rodziców do mądrzejszej segregacji śmieci w domu. Dwa lata starszy brat chłopca dodał, że równie ważne wydaje mu się zakręcanie wody i niemarnowanie jej na przykład przy myciu zębów, o czym obaj często zapominają. Z kolei Ola Reder ze SP nr 10 w Katowicach zastanawiała się, jak przekonać mieszkańców jej osiedla do odpowiedzialnego pozbywania się zużytych telewizorów, starych komputerów czy innych niepotrzebnych i niedziałających sprzętów domowych, które wyrzucane na zwykły śmietnik mogą poważnie zagrażać środowisku naturalnemu. ? Myślę, że sporo starszych osób nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia, jakim są takie śmieci ? podkreśliła dziewczynka.
I taka jest też tematyka tegorocznych listów i całego programu, która dotyczy prawidłowego zagospodarowania odpadów. Nowością jest możliwość pisania listów także w formie cyfrowej dzięki aplikacji na stronie www.listydlaziemi.pl.
Akcja ?Listy dla Ziemi? organizowana jest w ramach ogólnopolskiej kampanii ?Nie bądź jednorazowy? dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Patronat nad akcją sprawuje Ministerstwo Środowiska, a partnerem merytorycznym jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA.

HK