1-15 maja 2019 roku

WFOŚiGW w Katowicach rozstrzygnął tegoroczny konkurs Zielone Czeki

Nagrodzono ludzi z wielką pasją

Wśród laureatów konkursu Zielone Czeki 2019 nie było instytucji i firm zasłużonych dla ochrony środowiska w województwie śląskim. Siedemnastoosobowa ekspercka kapituła doceniła w tym roku działania zwykłych ludzi z wielką pasją ekologiczną, przyczyniających się do zmiany sposobu myślenia społeczności lokalnych o warunkach decydujących o jakości życia nas wszystkich. Nie przyznano w tym roku nagród w kategorii prace naukowo-badawcze. Pojawiła się za to nagroda specjalna.  

W katowickim kinoteatrze Rialto 26 kwietnia br. nietypowo, bo muzycznie rozpoczęła się gala laureatów konkursu Zielone Czeki, organizowanego od 26 już lat przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Słowa piosenki ?Już zostanę tu?, w wykonaniu popularnego artysty Grzegorza Poloczka oraz Katarzyny Piowczyk i Bartłomieja Kuźniarza, doskonale korespondowały z tematyką spotkania. Żeby każdy lubił być u siebie, potrzebna jest wspólna troska o środowisko. Do tego muzycznego motta nawiązał Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach, otwierając uroczystość oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu przygotowywanego cyklicznie z okazji Światowego Dnia Ziemi.
? Ten konkurs od lat wpisuje się w działalność naszego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzisiaj nad Katowicami niebo jest piękne, błękitne i zależy nam na tym, żeby takie było przez cały rok. Smog, wraz sezonem grzewczym, skończył się, ale wiemy, że za kilka miesięcy pojawi się ponownie. Dlatego nie można poprzestać w działaniach. Od września ubiegłego roku prowadzimy największy w historii Polski ogólnopolski program Czyste Powietrze, który jest realną szansą rozwiązania problemu smogu. Do tego programu zgłoszono już 5,5 tys. wniosków na kwotę
125 milionów złotych dotacji. To dziesięć razy więcej niż w poprzednich latach robił nasz wojewódzki fundusz. Chcielibyśmy, aby takie właśnie tempo utrzymywało się w korzystnych zmianach. Liczą się nie tylko twarde działania, inwestycje, ale także inicjatywy i tak zwane starania miękkie, edukacyjne, które zmieniają społeczną świadomość ekologiczną. I to właśnie ten konkurs, nagrody, które przyznajemy, są uhonorowaniem ludzi przyczyniających się do ochrony środowiska ? mówił Tomasz Bednarek.
Zielone Czeki są przyznawane od 1994 roku. Tą prestiżową nagrodą wyróżnia się osoby, które podejmują niekonwencjonalne, często nowatorskie działania ekologiczne. W uznaniu ich zasług dla ochrony przyrody łączna kwota nagród wynosi już ponad 2,5 mln złotych. Wśród laureatów są przedstawiciele różnych zawodów, naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy i pasjonaci, dla których ochrona środowiska jest misją często niezwiązaną z pracą zarobkową. To grono w piątek powiększyło się o Justynę Grzeszczyk, Józefa Rzepkę, Katarzynę Majzel-Pośpiech, Małgorzatę Dyl, Krzysztofa Belika, Henryka Jana Dominiaka oraz Agnieszkę i Sławomira Łyczków. Tegorocznych laureatów wyłoniono spośród 20 zgłoszonych do konkursowej oceny zrealizowanych projektów. Ponadto kapituła dyplomami uznania doceniła działania czterech osób oraz dwóch zespołów realizujących wspólnie projekty ekologiczne.
? Bardzo się cieszę, że możemy nagradzać wyjątkowych ludzi, ich zaangażowanie i inicjatywy. Ten konkurs ma także wymiar motywacyjny, ponieważ gdy widzimy, że wokół nas dzieją się fajne rzeczy, to jest to zachętą do podejmowania podobnych działań. To bardzo dobrze, że wśród laureatów są nie tylko naukowcy, nauczyciele, dziennikarze czy przedsiębiorcy, ale także zwykli ludzie i stowarzyszenia. Szczególnie bliska mojemu sercu jest działalność tegorocznych laureatów nagrody specjalnej. Obrady kapituły były bardzo burzliwe, ale decyzje podjęliśmy jednogłośnie. Mamy nadzieję, że do przyszłorocznej edycji konkursu zgłoszonych zostanie jeszcze więcej niezwykle cennych projektów ? podkreślała Izabela Domagała, przewodnicząca kapituły konkursu Zielone Czeki 2019.
Tegorocznym laureatom Zielonych Czeków nagrody wręczali i sukcesów gratulowali m.in.: Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach, marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, wicewojewoda śląski Robert Magdziarz oraz najznamienitsi goście uroczystości na czele z europosłanką Jadwigą Wiśniewską oraz posłem na Sejm RP Waldemarem Andzelem. Sukcesy nagrodzonych i wyróżnionych oklaskiwali reprezentanci: władz wojewódzkich i samorządowych, uczelni i instytucji wspierających ochronę środowiska oraz służb mundurowych. Galę prowadził Grzegorz Poloczek.
Uroczystość wręczenia tegorocznych Zielonych Czeków zbiegła się z ogólnopolską akcją #sadziMY, zainicjowaną przez prezydenta RP. 26 kwietnia we wszystkich nadleśnictwach rozdawane były sadzonki drzew, które można było zasadzić w wybranym przez siebie miejscu. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką aktywnie włączyli się do odnawiania zasobów leśnictwa Jakubowo w Nadleśnictwie Rytel, które zostało zniszczone przez huragan w 2017 roku. Do tej przyrodniczej akcji nawiązała podczas katowickiej gali Zielonych Czeków Jadwiga Wiśniewska.
? Polska droga do czystego środowiska opiera się na trudnym miksie energetycznym, w 80 proc. opartym na węglu. A na przykład Francja ma tylko dwuprocentowy udział węgla w produkcji energii. Tymczasem nasz kraj dostaje te same cele do osiągnięcia w tym samym czasie. Dlatego zabiegałam w Parlamencie Europejskim o finansowe wsparcie naszych starań ekologicznych. Ekologia zawiera działania ludzi, a logo oznacza, że muszą one być logiczne ? mówiła Jadwiga Wiśniewska.

Jolanta Talarczyk

Uroczystość wręczenia tegorocznych Zielonych Czeków zbiegła się z ogólnopolską akcją #sadziMY, zainicjowaną przez prezydenta RP. 26 kwietnia we wszystkich nadleśnictwach rozdawane były sadzonki drzew, które można było zasadzić w wybranym przez siebie miejscu

Laureaci Zielonych Czeków 2019

KATEGORIA: Programy i akcje dotyczące ochrony przyrody: 

? Justyna Grzeszczyk, nagrodzona za wielkie zaangażowanie w realizację programów i wydarzeń ekologicznych, we współpracy z lokalnymi organizacjami i jednostkami edukacyjnymi podczas imprez otwartych dotyczących ochrony przyrody, m.in. Pikniku Leśnego Cietrzewisko w Koszęcinie, Świerklanieckiego Hubertusa, akcji 1000 drzew na minutę, Młodzi Obserwatorzy Przyrody.

KATEGORIA: Szkolna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży:   

? Małgorzata Dyl ? nagrodzona za podejmowanie realnych działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu, edukujących dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Organizatorka integracyjnych warsztatów edukacyjnych i happeningów oraz hortiterapii dla dzieci. Od 2012 roku prowadzi np. zajęcia ?zielonej? terapii, czyli ogrodniczej, dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym w Zabrzu. Ponadto od 2014 roku uczestniczy w ogólnopolskim programie ekologicznym Święto Drzewa, w ramach którego realizowała np. warsztaty edukacyjne dla dzieci Po co nam drzewa?, happening Czytamy drzewom czy warsztaty edukacyjne Drzewo przyjaciel oraz Każdy liść pochłania CO2.

KATEGORIA: Publicystyka ekologiczna:    

? Krzysztof Belik ? nagrodzony za całokształt osiągnięć z zakresu publicystyki przyrodniczej dotyczącej awifauny Śląska. Od kilkudziesięciu lat zbiera dane dotyczące ptaków w lasach lublinieckich. Jest autorem wielu opracowań awifaunistycznych, m.in. Ptaki Nadleśnictwa Brynek, Ptaki Nadleśnictwa Świerklaniec, Ptaki lasów lublinieckich, Sóweczka lasów lublinieckich. Ornitolog z zamiłowania, uczestnik programów państwowego monitoringu środowiska.

KATEGORIA: Działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych:    

? Henryk Jan Dominiak ? nagrodzony za liczne działania promocyjne postaw ekologicznych. Jest autorem niezwykłej mapy miasta. Zielona mapa Tychów to ekologiczne dzieło artystyczno-edukacyjne, które jest dokładnym odzwierciedleniem granic i architektury miasta. Z taką mapą można spacerować i poznawać walory przyrodnicze. Projekt składa się z 670 zminiaturyzowanych, starannie dobranych roślin, które oddają charakter poszczególnych obiektów architektonicznych.

NAGRODA SPECJALNA:     

Agnieszka Łyczko i Sławomir Łyczko ? nagrodzeni za osiągnięcia wykraczające poza poszczególne kategorie konkursowe. Prowadzą Fundację Mysikrólik ? ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt. Na co dzień przyczyniają się do popularyzacji i promocji postaw proekologicznych poprzez realizację licznych akcji i wydarzeń dotyczących ochrony przyrody. Realizują szereg proekologicznych prelekcji edukacyjnych, dzięki czemu uczą i uwrażliwiają ludzi w różnym wieku na cierpienie zwierząt. Pomagają wrócić do natury poszkodowanym, rannym i chorym dzikim zwierzętom, które bez ich pomocy nie miałyby szans na przeżycie. Prowadzony przez nich ośrodek jest w gotowości ratunkowej przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę.

?