1-15 marca 2022 roku

Energia odnawialna przeżywa w ostatnich latach rozkwit, ponieważ innowacje obniżają koszty i zaczynają spełniać obietnicę przyszłości opartej na czystej energii.

Czy OZE jest przyszłością energetyki?

Ten istotny trend oznacza także, że odnawialne źródła energii w coraz większym stopniu wypierają paliwa kopalne w sektorze energetycznym, oferując korzyści w postaci niższych emisji dwutlenku węgla i różnych rodzajów zanieczyszczeń. Jednak nie wszystkie źródła energii opisywane jako ?odnawialne? są w rzeczywistości korzystne dla środowiska.

Czym jest energia odnawialna?

Energia odnawialna, często nazywana czystą, pochodzi z naturalnych źródeł lub procesów, których wykorzystywanie nie wiąże się z ich długotrwałym deficytem. Ich zasoby są odnawiane w relatywnie krótkim czasie, jak na przykład światło słoneczne lub wiatr, nawet jeśli ich dostępność zależy od czasu i pogody.
Chociaż energia odnawialna jest często uważana za nową technologię, człowiek wykorzystuje energię natury od dawna ? do ogrzewania, transportu czy oświetlenia. Ale w ciągu ostatnich 500 lat ludzie coraz częściej zwracali się ku tańszym i uznawanym za brudniejsze źródłom energii, takim jak węgiel i gaz.
Dysponujemy coraz bardziej innowacyjnymi i tańszymi sposobami przechwytywania i zatrzymywania energii wiatrowej i słonecznej, a OZE stają się ważniejszym źródłem energii. Ekspansja odnawialnych źródeł energii odbywa się również na dużą i małą skalę ? od paneli fotowoltaicznych na dachach domów po gigantyczne morskie farmy wiatrowe.
Ponieważ wykorzystanie energii odnawialnej nadal rośnie, kluczowym celem będzie modernizacja sieci elektroenergetycznej, dzięki czemu będzie ona inteligentniejsza, bezpieczniejsza i lepiej zintegrowana.

Rodzaje odnawialnych źródeł energii Energia słoneczna.

Ludzie od tysięcy lat używają energii słonecznej do uprawy roślin, utrzymania ciepła czy suszenia żywności. Dzisiaj promienie słoneczne wykorzystujemy na wiele sposobów ? do ogrzewania domów i firm, podgrzewania wody do zasilania urządzeń.
Ogniwa fotowoltaiczne są wykonane z krzemu lub innych materiałów, które przekształcają światło słoneczne bezpośrednio w energię elektryczną. Rozproszone systemy fotowoltaiczne wytwarzają energię elektryczną lokalnie dla domów i firm, za pośrednictwem paneli dachowych lub projektów społecznych, które zasilają całe dzielnice. Farmy słoneczne mogą generować energię dla tysięcy domów, wykorzystując lustra do skupiania światła słonecznego na ogniwach słonecznych. Pływające farmy słoneczne mogą być efektywnym wykorzystaniem oczyszczalni ścieków i zbiorników wodnych. Systemy energii słonecznej nie wytwarzają zanieczyszczeń powietrza ani gazów cieplarnianych, a jeśli są rozmieszczone w sposób odpowiedzialny, większość paneli słonecznych ma niewielki wpływ na środowisko poza procesem produkcyjnym.

Energia wiatrowa.

Dziś turbiny wiatrowe mają już niewiele wspólnego z dawnymi wiatrakami. Energia wiatru obraca łopaty turbiny, która zasila generator elektryczny i wytwarza energię elektryczną. W 2020 roku energia wiatru dostarczyła ludzkości 1590 TWh, czyli 5,9 proc. światowego zapotrzebowania na energię elektryczną, a wiatr stał się jednym z najtańszych źródeł energii w wielu częściach świata.

Energia hydroelektryczna.

Energia wodna opiera się na zazwyczaj szybko płynącej wodzie w dużej rzece lub szybko opadającej wodzie z wysokiego punktu. Siła generowana przez nią zostaje przekształcona w energię elektryczną.
Wiele dużych elektrowni wodnych ? jak megatamy ? jest uważanych za energię nieodnawialną. Wielkie tamy mogą bowiem przekierowywać i ograniczać naturalne przepływy. Małe, starannie zarządzane elektrownie wodne nie powodują tak dużych szkód w środowisku.

Energia z biomasy.

Biomasa to materiał organiczny pochodzący z roślin i zwierząt, obejmujący uprawy, drewno odpadowe i drzewa. Podczas spalania biomasy energia chemiczna jest uwalniana w postaci ciepła i może generować energię elektryczną za pomocą turbiny parowej. Biomasa jest jednak często błędnie opisywana jako czyste, odnawialne paliwo i bardziej ekologiczna alternatywa dla węgla i innych paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej. Jednak badania pokazują, że wiele form biomasy powoduje wyższe emisje dwutlenku węgla niż paliwa kopalne.
Innymi źródłami energii odnawialnej są także energia jądrowa w zamkniętym cyklu paliwowym, biogaz, biopłyny oraz biopaliwa, a także ciepło pozyskane z ziemi (energia geotermalna).
W Polsce rozwój fotowoltaiki w ostatnich latach jest niezwykle dynamiczny. Według danych Agencji Rynku Energii moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce na koniec grudnia 2021 roku wyniosła 7,6 GW. Oznacza to wzrost o 93,6 proc. w stosunku do grudnia 2020 roku. Opowiadanie się za odnawialnymi źródłami energii lub używanie ich w domu może przyspieszyć rozwój czystej energii.

Hanna KrzyżowskaW lutym zostały podpisane pierwsze umowy na dofinansowanie termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Dofinansowania termomodernizacji budynków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy na ten cel ponad 76,5 mln złotych, a środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014?2020, w ramach poddziałania ?Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim?.
Fundusz ocenił pozytywnie 39 wnioskodawców ? wśród nich 30 gmin, cztery spółdzielnie mieszkaniowe, cztery wspólnoty mieszkaniowe i jedną spółkę mieszkaniową.
Największy projekt złożyła gmina Rybnik ? kwota dofinansowania to 13,6 mln złotych. Najmniejszym jest projekt z gminy Boronów, gdzie kwota dofinansowania wyniosła nieco ponad 56 tys. złotych.
Katowice są jednym z największych beneficjentów programu. We wcześniejszych konkursach w ramach POIiŚ otrzymały ponad 7,7 mln złotych na realizację pięciu projektów, na łączną kwotę ponad 17 mln złotych dofinansowania.
Do tej pory w ramach całego Działania 1.7 (?Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego?), wdrażanego przez WFOŚiGW w Katowicach, podpisano łącznie 169 umów z 98 beneficjentami na sumaryczną kwotę unijnego dofinansowania ponad 598 mln złotych.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014?2020 wspiera gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne.

Hanna Krzyżowska