10/2019

Krzysztof Tchórzewski, minister energii: ? Kraje UE chronią klimat. Tracą konkurencyjność.
Podatek wyrównujący szanse byłby dobrym rozwiązaniem.