10/2022

Krzysztof Król, wiceprezes WUG: – Nie widzę możliwości, żeby ktoś – mając wiedzę o ewentualnych nieprawidłowościach czy działaniach sprzecznych z przepisami – nie informował o nich dlatego, że się boi.