1000 gmin w programie ?Czyste Powietrze?

Świętochłowice to tysięczna gmina w skali całego kraju, która podpisała porozumienie o współpracy w ramach ?Czystego Powietrza?. Dla gmin, które przystąpią do Programu przygotowano specjalny pakiet zachęt. Przedstawili go, podczas spotkania z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, minister klimatu i środowiska oraz prezes NFOŚiGW. Korzyści dla samorządów to m.in. do 30 tys. zł na uruchomienie i prowadzenie przez rok punktu informacyjno-konsultacyjnego ?Czystego Powietrza? oraz bonusy za złożone wnioski.

Prezes Rady Ministrów podkreślił, że ?Czyste Powietrze? jest największym projektem proekologicznym w polskiej historii i jednocześnie najważniejszym projektem służącym skutecznej walce ze smogiem w naszym kraju.
– Wprowadziliśmy szereg usprawnień do tego Programu, aby ułatwić Polakom korzystanie z niego. Nasze działania pozwolą na jeszcze sprawniejszą realizację, przynosząc jednocześnie wymierne korzyści dla poprawy stanu naszego środowiska i jakości powietrza ? mówił premier Mateusz Morawiecki.
Wprowadzone usprawnienia programu, m.in. uproszczenie zasad przyznawania dotacji, skrócenie czasu rozpatrywania wniosków, możliwość składania wniosku online, integracja z programem ?Mój Prąd? czy podwyższenie dotacji dla najuboższych, zaowocowały większą liczbą składanych wniosków o dofinansowanie na wymianę tzw. kopciuchów.
– Od grudnia 2019 r. do grudnia 2020 r. odnotowaliśmy niemal trzykrotny wzrosty liczby złożonych wniosków o dofinansowanie. To pokazuje, że wprowadzone przez nas zmiany przynoszą zamierzony efekt. Pracujemy nad dalszym rozwojem, przyśpieszeniem wdrażania i kolejnymi uproszczeniami programu. Chcemy, by ?Czyste Powietrze? był wzorcowym przykładem działania ponad podziałami politycznymi w trosce o dobro społeczne. Dlatego przygotowaliśmy pakiet zachęt dla gmin do zaangażowania się w program ? powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.
Dzięki pakietowi zachęt gminy będą mogły stworzyć na swoim terenie punkty konsultacyjne, gdzie każdy mieszkaniec otrzyma stosowną pomoc, np. przy wypełnieniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie w Programie ?Czyste Powietrze?.
– Pakiet korzyści czeka na wszystkie gminy, które do końca lutego zgłoszą się do WFOŚiGW, a do końca maja 2021 r. podpiszą porozumienie o współpracy przy Programie. To bilet do dodatkowych korzyści dla samorządów: do 30 tys. zł na uruchomienie i prowadzenie przez rok punktu informacyjno-konsultacyjnego ?Czystego Powietrza?, bonusy za złożone wnioski, w tym 150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania oraz dodatkowa nagroda w konkursie za największą liczbę złożonych wniosków w danym roku ? wyjaśniał prof. Maciej Chorowski, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Do współpracy przystąpiło już tysiąc gmin na terenie całego kraju. Tysięczną gminą są Świętochłowice. Umowę uroczyście podpisali prezydent miasta Daniel Beger i Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
– Bardzo się cieszę, że to właśnie tu, na śląsku mogliśmy taką umowę podpisać. Dobra współpraca między Funduszem a samorządami już przynosi coraz większe zainteresowanie mieszkańców Programem, co wpływa na liczbę składanych wniosków. To z kolei przekłada się na poprawę jakości powietrza. Jestem przekonany, że ogłoszony pakiet zachęt przyspieszy przystępowanie do Programu. W ostatnich dniach dostajemy bowiem mnóstwo pytań ze strony włodarzy gmin o możliwość współpracy ? mówi Tomasz Bednarek, prezes katowickiego Funduszu.
Zainteresowanie programem w województwie śląskim jest zdecydowanie największe w skali całego kraju i cały czas wzrasta. Złożonych zostało już blisko 28 tys. wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 400 mln złotych.
W ciągu 10 lat na poprawę jakości powietrza zostanie przeznaczonych ponad 100 miliardów złotych. Do tej pory w ramach Programu ?Czyste Powietrze? złożono w całym kraju ponad 200 tys. wniosków.