11/2022

Bogusław Hutek, lider górniczej Solidarności: ? Najazd Rosji na Ukrainę spowodował, że polityka energetyczna Europy, w tym Polski, legła w gruzach.