12/2024

Marzena Czarnecka, ministra przemysłu: – Zakłada się, że wzrost produkcji stali w Europie to będzie między 3 a 5 proc. w stosunku do 2023 roku już w 2024 roku.