14/2021

1804 pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej wyraziło chęć skorzystania z osłon socjalnych po przekazaniu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń obszaru Jastrzębie III, wydzielonego wcześniej z kopalni
Jastrzębie-Bzie.