15/2019

Adam Gawęda, wiceminister energii: ? Aby górnictwo utrzymało swoją pozycję, musi dostarczać paliwo, jakiego oczekują odbiorcy.