15/2020

Wywiązywanie się z umów i zachowanie ponad 30 tys. miejsc pracy to sukces załogi JSW, która odpowiedzialnie i w sposób zdyscyplinowany stosowała się do zaleceń Sztabu Kryzysowego JSW.