16/2021

Artur Badylak, dyrektor Biura Odmetanowania i Zarządzania Mediami Energetycznymi JSW SA: ? Naszym celem jest wykorzystanie metanu i zachowanie JSW dla unijnej gospodarki.