16/2023

Adam Gorszanów, wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej: ? W nadchodzącym sezonie grzewczym podaż węgla dla gospodarstw domowych będzie wystarczająca.