16-28 luty 2023 roku

Rekordowa pula wsparcia dla śląskich strażaków

Miliony dla wspólnego bezpieczeństwa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od lat wspiera śląskich strażaków, jednak w tym roku pula wsparcia dla straży pożarnych osiągnęła rekordowy poziom.

Fundusz poszerzył też skierowaną do strażaków ofertę ? to już nie tylko dofinansowanie do zakupu wozów bojowych czy sprzętu pożarniczego, ale też wsparcie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych czy program ?Eko Remiza?, gdzie strażacy ochotnicy mogą sięgnąć po środki na kompleksową termomodernizację remiz, które w niektórych miejscowościach są w opłakanym stanie. Z kolei program ?Bezpieczny strażak? daje szansę uzyskania dotacji na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych i podczas usuwania skutków zagrożeń środowiska.
Dobry sprzęt ? podstawa skutecznych działań. W ostatnim czasie katowicki WFOŚiGW ogłosił nabory wniosków we wszystkich tych przedsięwzięciach. Jednym z największych programów, z budżetem na dotacje sięgającym 2,5 mln złotych, jest ten dotyczący zakupów sprzętu dla jednostek służb ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa śląskiego. ? To może być różnego rodzaju sprzęt ? od podstawowego wyposażenia strażaków po łodzie, przyczepy, quady czy kamery termowizyjne. Katalog jest dość szeroki, nie może to jednak być sprzęt, który dofinansowujemy w ramach innych naszych programów ? wyjaśnia prezes katowickiego funduszu Tomasz Bednarek. Wnioski w programie będą przyjmowane do 14 kwietnia lub do wyczerpania środków. Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie mniej niż 5 tys. złotych i nie więcej niż 25 tys. złotych dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, nadbrygadier Jacek Kleszczewski, przyznaje, że potrzeby sprzętowe strażaków ochotników są duże. ? Najbardziej potrzebny jest bieżący sprzęt, który decyduje o tym, że jesteśmy zdolni do efektywnego działania. Chodzi na przykład o nasze węże strażackie, sprzęt ochrony osobistej, umundurowanie; wszystko to, czego strażacy używają do bieżących działań ? wyliczał komendant. Podkreślił, że Ochotnicze Straże Pożarne są podstawą bezpieczeństwa w lokalnych społecznościach.
Nabór wniosków rozpoczęty. Wcześniej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił już między innymi nabór wniosków na termomodernizację budynków remiz strażackich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Budżet programu ?Eko Remiza? to 2 mln złotych, a maksymalna dotacja, którą można uzupełnić pożyczką, wynosi 200 tys. złotych. W innym programie ? doposażenia i zapewnienia gotowości Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym ? do podziału w formie dotacji jest pół miliona złotych ? nie mniej niż 3 tys. złotych i nie więcej niż 15 tys. złotych dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. W programie ?Bezpieczny Strażak? łączna kwota przeznaczona na dotacje to 2 mln złotych ? dotacja będzie wynosić nie mniej niż 10 tys. złotych i nie więcej niż 150 tys. złotych dla jednej jednostki OSP.

Hanna Krzyżowska


Pusty slogan bogatych krajów czy realne lekarstwo na problemy ekologiczne?

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna to takie gospodarowanie energią, aby minimalizować jej zużycie przy produkcji, eksploatacji czy prowadzeniu działalności. Wciąż możemy wiele zrobić w celu powstrzymania katastrofy ekologicznej. Zależy to jednak od tego, czy rozwiązania zostaną wdrożone systemowo i czy będą stosowane.

Efektywność energetyczna odnosi się do wykorzystania technologii i praktyk, które zmniejszają ilość energii potrzebnej do zasilania domów i budynków oraz ograniczają ilość emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez elektrownie. Można ją osiągnąć za pomocą różnych środków, takich jak energooszczędne urządzenia, oświetlenie i izolacja, które mogą zmniejszyć zużycie energii w domu lub budynku i obniżyć rachunki za energię.
Jednak sama efektywność energetyczna nie wystarczy, aby rozwiązać nasilające się problemy środowiskowe. Choć jest ona ważnym krokiem we właściwym kierunku, powinna być połączona z rozwojem źródeł energii odnawialnej i oszczędzaniem energii. Stosując takie holistyczne podejście, możemy zmierzyć się ze skalą wyzwań środowiskowych, przed którymi stoimy.
Efektywność energetyczna jest szczególnie ważna dla krajów rozwiniętych, które zużywają najwięcej energii na mieszkańca. Należy jednak zauważyć, że kraje rozwijające się również mają do odegrania kluczową rolę w walce ze zmianami klimatu. Ze względu na brak zasobów są one często bardziej energooszczędne niż kraje rozwinięte i mogą również odnieść duże korzyści z energooszczędnych technologii i praktyk.
Co więc realnie można zrobić, żeby zwiększyć efektywność energetyczną krajów?
Inwestycje w nowoczesne technologie i rozwiązania energetyczne. Wiele państw europejskich już inwestuje w korzystanie z odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr, słońce i biomasa. Kolejnym krokiem jest inwestowanie w inteligentne sieci elektryczne, które umożliwiają bardziej efektywne i elastyczne wykorzystywanie energii, a także usprawnienie jej przesyłu.
Wsparcie rozwoju efektywnych technologii. Wiele budynków i przedsiębiorstw wciąż wykorzystuje starsze, mniej efektywne technologie. Poprzez wsparcie i zachęcanie do wymiany tych technologii na nowocześniejsze można znacznie zwiększyć efektywność energetyczną.
Rozwój infrastruktury zrównoważonego transportu i zachęcanie do korzystania z ekologicznych alternatyw. Transport jest jednym z głównych źródeł emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza. Poprzez rozwijanie infrastruktury transportu zrównoważonego, takiej jak linie kolejowe i ścieżki rowerowe, oraz zachęcanie do korzystania z ekologicznych środków transportu, jak transport publiczny, można znacznie zwiększyć efektywność energetyczną.
Wsparcie edukacji i rozwoju świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej i korzystania z OZE. Wzrost świadomości społecznej oraz edukacja na temat efektywności energetycznej i OZE są kluczowe dla zwiększenia wiedzy i zaangażowania ludzi w te kwestie. Dzięki temu można stworzyć świadome i zaangażowane społeczeństwo, które będzie się przyczyniać do rozwijania efektywności energetycznej.
Regulacje i standardy, które będą promować efektywność energetyczną i ochronę środowiska. Warto także na koniec wspomnieć o tym, że do odpowiedniego działania nawet dobrego planu potrzebne jest także przemyślane i rozsądne zarządzanie.
Efektywność energetyczna jest istotnym narzędziem w walce ze zmianami klimatycznymi i degradacją środowiska. Należy ją jednak postrzegać jako jeden z elementów większej układanki. Jeżeli mamy nadzieję na rozwiązanie problemów środowiskowych, musimy skupić się również na energii odnawialnej, przechowywaniu energii i jej oszczędzaniu.

?