16-29 lutego 2024 roku

Zrównoważona podróż w stronę bardziej ekologicznej przyszłości

Ekologiczny transport

W obliczu zmian klimatycznych i troski o środowisko wszyscy musimy zmienić myślenie w kierunku bardziej zrównoważonego życia. Jednym z kluczowych aspektów tej transformacji jest rewolucja w transporcie. Bardziej ekologiczny i zrównoważony pod względem wpływu społecznego i środowiskowego transport oparty jest w dużej mierze na dobrze funkcjonującej komunikacji zbiorowej, rowerach, systemach współdzielenia prywatnych środków transportu i rosnącej popularności pojazdów elektrycznych.

Transport publiczny, podstawa zrównoważonego planowania urbanistycznego, wciąż ewoluuje wraz z ekologiczną perspektywą. Opcje transportu zbiorowego, takie jak autobusy, tramwaje i pociągi, odgrywają kluczową rolę w łagodzeniu zatorów komunikacyjnych i zmniejszaniu śladu węglowego poszczególnych osób. Miasta inwestują w rozbudowę i ulepszanie sieci transportu publicznego, czyniąc je bardziej atrakcyjnymi i wydajnymi dla osób codziennie dojeżdżających do pracy. Integracja technologii, takich jak śledzenie w czasie rzeczywistym pojazdów czy systemy płatności zbliżeniowych, poprawiają komfort użytkowania i przyczyniają się do sukcesu tych inicjatyw.
Systemy transportowe mają znaczący wpływ na środowisko, odpowiadając za 20–25 proc. światowego zużycia energii i emisji CO2.
Systemy rowerów publicznych stały się popularnym widokiem w miastach, promując zdrowy styl życia i jednocześnie zmniejszając emisję dwutlenku węgla. Miasta na całym świecie przyjmują koncepcję współdzielonych rowerów, zapewniając mieszkańcom i turystom wygodną i zarazem przyjazną dla środowiska alternatywę dla tradycyjnych środków transportu. Inicjatywy te oferując zrównoważone rozwiązanie dla podróży na krótkich dystansach, uzupełniają istniejące systemy transportu publicznego.
Pojazdy elektryczne stały się symbolem postępu technologicznego. Wraz z rosnącymi obawami o zmiany klimatyczne i jakość powietrza coraz więcej osób wybiera pojazdy elektryczne jako preferowany środek transportu. Pojazdy te są nie tylko energooszczędne, ale także generują znacznie niższe emisje w porównaniu do swoich tradycyjnych odpowiedników. Zaangażowanie przemysłu motoryzacyjnego w innowacje widać także w szybkim rozwoju infrastruktury ładowania tego typu pojazdów, dzięki czemu są one coraz bardziej dostępne i wygodne dla szerszego grona odbiorców.
Transport drogowy jest również głównym czynnikiem przyczyniającym się do lokalnego zanieczyszczenia powietrza i smogu.
Rosnąca popularność ekologicznych opcji transportu to nie tylko trend, ale też zbiorowe zobowiązanie na rzecz bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości. Zarówno rządy, firmy, jak i coraz więcej osób prywatnych zdaje sobie sprawę ze znaczenia dokonywania świadomych ekologicznie wyborów w codziennym życiu. Korzyści wykraczają poza redukcję emisji dwutlenku węgla, obejmując poprawę jakości powietrza, zmniejszenie natężenia ruchu drogowego i poprawę ogólnego samopoczucia mieszkańców miast.
Korzystanie z ekologicznego transportu to istotny sposób, w jaki każdy z nas może się przyczynić do globalnych wysiłków na rzecz walki ze zmianami klimatu. Jest to krok w kierunku zredukowania zanieczyszczeń i zatorów komunikacyjnych. Pozytywny wpływ zielonego transportu wykracza poza osobiste wybory i przygotowuje grunt pod zmiany polityczne, zachęcając rządy i przedsiębiorstwa do inwestowania w bardziej zrównoważoną i przyjazną infrastrukturę i rozwój technologii.
Dobrze rozwinięty i działający transport publiczny, mądre wybory pojedynczych ludzi w doborze środków transportu, systemy współdzielenia rowerów i pojazdy elektryczne to elementy składowe czystszej i zdrowszej planety.
Ekologiczny i zrównoważony transport można najlepiej opisać jako każdy rodzaj transportu, który nie opiera się na zasobach naturalnych. Celem takiego transportu jest zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Obejmuje on zarówno transport publiczny (autobusy elektryczne, autobusy bezemisyjne, metro, pociągi, tramwaje), jak i transport prywatny (piesi, rowery, skutery, pojazdy elektryczne).

Hanna Krzyżowska

Ze świata:

Dziewięć krajów podpisuje globalny pakt na rzecz ochrony zagrożonych delfinów rzecznych. Od lat 80. XX wieku łączna populacja delfinów rzecznych spadła o 73 proc. Oczekuje się, że dzięki Globalnej deklaracji na rzecz delfinów rzecznych 14 krajów (w tym sześć z Ameryki Łacińskiej) połączy siły w celu ochrony sześciu ocalałych gatunków tych ssaków wodnych, które zamieszkują rzeki świata i są zagrożone. Do tej pory deklarację podpisało dziewięć zaangażowanych rządów.
Bonobo i szympansy pamiętają przyjaciół i rodzinę nawet po latach. Eksperyment z udziałem bonobo i szympansów pokazuje, że małpy człekokształtne pamiętają swoich przyjaciół i rodzinę nawet po wielu latach. Louise, bonobo, która wzięła udział w badaniu, rozpoznała siostrę, którą ostatni raz widziała 26 lat temu, co jest obecnie dowodem na najdłużej trwającą pamięć społeczną nie-człowieka w rejestrze naukowym.
Laura Simone Lewis i jej koledzy zaprojektowali eksperyment mający na celu śledzenie ruchu gałek ocznych (używanego jako wskaźnik rozpoznawania), gdy zwierzęta miały do czynienia z dwoma zdjęciami obok siebie – jednym przedstawiającym byłego kolegę z grupy, a drugim nieznajomego z ich gatunku. Zespół odkrył, że rodzaj relacji dzielonej przez dwie osoby również wpływa na rozpoznawanie; jeśli miały bardziej pozytywne relacje jako koledzy z grupy, bonobo lub szympans zwracały większą uwagę na tę osobę.
Zanieczyszczenie azotem w rolnictwie stanowi globalne zagrożenie. Azot jest niezbędnym pierwiastkiem dla organizmów żywych, potrzebnym do budowy DNA, białek i chlorofilu. Chociaż azot stanowi prawie 80 proc. powietrza, którym oddychamy, jego dostępność dla roślin i zwierząt jest bardzo ograniczona. W rezultacie azot był czynnikiem ograniczającym wzrost upraw od zarania rolnictwa. Ludzkość przełamała te ograniczenia dzięki procesowi Habera-Boscha w celu wytworzenia amoniaku i nawozów sztucznych, napędzanych paliwami kopalnymi, a obecnie stosowanych w ogromnych ilościach w uprawach. Jednak azotany zanieczyszczają drogi wodne, powodując eutrofizację. Podtlenek azotu jest silnym gazem cieplarnianym i substancją zubożającą warstwę ozonową. Amoniak jest przyczyną zanieczyszczenia powietrza, co ma poważny wpływ na zdrowie. Azot jest również wykorzystywany do produkcji potencjalnie długowiecznych substancji syntetycznych, które same mogą stać się zanieczyszczeniami.
Indonezyjska firma produkująca olej palmowy pozywa rzeczoznawcę za zeznania. Eksperci ds. prawa ochrony środowiska twierdzą, że firma PT Jatim Jaya Perkasa, produkująca olej palmowy, próbuje uniknąć odpowiedzialności i grzywny za pożar lasu, pozywając eksperta, który zeznawał przeciwko niej. Pozew jest drugim, który firma złożyła przeciwko Bambang Hero Saharjo, ekspertowi w dziedzinie kryminalistyki pożarowej w Instytucie Rolnictwa Bogor. Obwinia go, twierdząc, że jego zeznania były fałszywe. Bambang i inni eksperci zaprzeczają temu, podkreślając, że powtarzające się pozwy JJP są kolejną próbą uniknięcia odpowiedzialności i kary. Warto dodać, że do tej pory firma nie zapłaciła żadnej z 36,7 mln dolarów kary.