16-30 czerwca 2023 roku

Gala na zamku w Ogrodzieńcu

Sto Zielonych Pracowni na 30-lecie WFOŚiGW w Katowicach

Aż setka wybranych projektów otrzymała nagrody na utworzenie pracowni w szkołach na terenie województwa śląskiego. Łącznie w obu konkursach dziewiątej edycji Zielonej Pracowni można było zdobyć w tym roku nawet 60 tys. złotych.

Zielona Pracownia to dwa równoległe konkursy. Jeden z nich, Zielona Pracownia_Projekt, ukierunkowany jest na stworzenie projektu. W drugim, o nazwie Zielona Pracownia, nagradzane jest wykonanie pracowni. W tym roku najlepsze projekty wyłoniono spośród 155 zgłoszeń. Łącznie w obu konkursach można było zdobyć w tym roku nawet 60 tys. złotych. Dyplomy potwierdzające przyznanie dofinansowania wręczono podczas gali na zamku w Ogrodzieńcu. Wzięli w niej udział uczniowie, nauczyciele oraz przedstawiciele gmin i miast zwycięskich szkół.
Tomasz Bednarek, prezes WFOŚIGW w Katowicach, podkreślił, że z roku na rok liczba szkół walczących o dotację w ramach konkursu Zielona Pracownia lawinowo rośnie. ? Rekordowa liczba zgłoszeń, które otrzymaliśmy, świadczy o tym, że to genialny projekt, który cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Cieszę się, że udało się na 30-lecie naszego funduszu dofinansować utworzenie dokładnie 100 pracowni ? powiedział prezes.
Więcej o konkursach funduszu. Pierwszy z konkursów, czyli Zielona Pracownia_Projekt, skupia się na utworzeniu projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych lub chemiczno-fizycznych. Oceny zgłoszonych wniosków dokonuje Jury Konkursowe, które ocenia pomysły na zagospodarowanie pracowni. Chodzi tu na przykład o wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, innowacyjność i kreatywność. Laureaci otrzymują nagrody finansowe w wysokości 12 tys. złotych.
Drugi konkurs, czyli Zielona Pracownia, skierowany jest do organów prowadzących śląskie placówki oświatowe. W konkursie mogą brać udział także te placówki, które zostały nagrodzone w konkursie Zielona Pracownia_Projekt, a nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach.
Wybrane inicjatywy są dofinansowane w formie dotacji udzielanych z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych funduszu do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Zastrzeżeniem jest maksymalna kwota dofinansowania, która nie może przekroczyć 48 tys. złotych.
Środki przeznaczane są na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętów multimedialnych i potrzebnego wyposażenia pracowni. Przy ocenie wniosków, podobnie jak w konkursie Zielona Pracownia_Projekt, doceniany jest interesujący pomysł na zaaranżowanie przestrzeni pracowni, jej funkcjonalność i estetyka, wykorzystanie przestrzeni i innowacyjność.
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i zachęcamy do śledzenia kolejnych edycji konkursu!

Hanna Krzyżowska


Ze świata:

Strażnicy lasu Juanacatlán w Meksyku. Ponad dwie dekady temu grupa nauczycieli, rolników, gospodyń domowych, mechaników samochodowych i innych mieszkańców Juanacatlánu w meksykańskim stanie Jalisco utworzyła stowarzyszenie obywatelskie El Roble, które dało im więcej narzędzi do ochrony lasów i gór otaczających ich społeczność. Nic nie przeszkodziło im w misji, nawet groźby i nękanie. Dzięki temu stowarzyszeniu i jego sojuszom z innymi jego członkom udało się stawić czoła pożarom, kłusownictwu i nielegalnemu wyrębowi lasów. Udało im się również powstrzymać instalację ogromnych projektów na ich terytorium.
Globalne badanie ponad 70 tys. gatunków zwierząt wykazało, że liczebność połowy z nich spada. Nowe badania oceniające stan ochrony 71 tys. gatunków zwierząt przyniosło alarmujące wyniki. Na całym świecie liczebność 48 proc. gatunków zwierząt maleje, 49 proc. pozostaje stabilnych, a tylko 3 proc. rośnie. Większość tych strat koncentruje się w tropikach.
Wyginięcia gwałtownie wzrosły na całym świecie wraz z nadejściem rewolucji przemysłowej, kiedy wskaźniki wydobycia zasobów i konsumpcji poszybowały w górę, a planeta odnotowała gwałtowny wzrost populacji ludzkiej do 8 mld do 2022 roku. Niszczenie siedlisk, zwłaszcza w tropikach, jest głównym czynnikiem napędzającym proces wymierania gatunków zwierząt. Jednak to zbieg wielu działań człowieka ? począwszy od zmian klimatycznych, przez handel dziką przyrodą, po polowania, gatunki inwazyjne, zanieczyszczenie i wiele innych ? przyczynia się do spadku liczebności zwierząt.
Badania wykazały również, że jedna trzecia gatunków niezagrożonych wyginęła. Naukowcy twierdzą, że dane te mogą stanowić ostrzeżenie dla działań zapobiegawczych w zakresie ochrony przyrody, zwracając uwagę na gatunki, które zsuwają się w dół, ale w przypadku których jest jeszcze czas na działania zapobiegające wyginięciu.
Warto dodać, że dwa wieki temu wyginięcia były rzadkością. Tropikalne wyspy straciły jednak na przykład nielotne gatunki ptaków (takie jak dodo) i inne gatunki, które zostały upolowane przez europejskich kupców i kolonistów lub zabite przez wprowadzone szczury i koty.
Większość indonezyjskich torfowisk nie jest chroniona. Badania wykazują, że jedynie niespełna 16 proc. indonezyjskich torfowisk wymagających działań ochronnych jest obecnie chronionych. Wskazuje to, że obecne wysiłki w zakresie ochrony i odbudowy nie są wystarczające i należy je zwiększyć.
Torfowiska służą jako główny pochłaniacz dwutlenku węgla. Ich cechą charakterystyczną jest gruba warstwa gleby składająca się ze ściółki liściowej i innej martwej roślinności w stanie podmokłym, co oznacza, że nie może się ona w pełni rozłożyć, co zapobiega emisji ogromnych ilości dwutlenku węgla. Torfowiska stanowią zaledwie 2?3 proc. całkowitej powierzchni Ziemi, a mimo to są największymi lądowymi pochłaniaczami węgla organicznego, magazynując do 46 proc. węgla glebowego i około 25 proc. węgla organicznego na całym świecie.
W Senegalu zmiana upraw ryżu pomaga rolnikom uprawiać więcej za mniej. Aby walczyć z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego i zmianami klimatu, Senegal coraz częściej stosuje stosunkowo nową strategię uprawy ryżu, znaną jako system jego intensyfikacji. Ta metoda uprawy ryżu została opracowana na Madagaskarze w latach 60. Polega ona na celowym obciążaniu roślin, co pozwala rolnikom zużywać mniej wody, poprawia żyzność gleby, zmniejsza emisję metanu i zwiększa plony.

?