16-30 kwietnia 2024 roku

Droga do zrównoważonego stylu

Moda z recyklingu

W świecie, w którym króluje szybka moda, wpływ naszych wyborów odzieżowych na środowisko staje się coraz istotniejszy. Od nadmiernego zużycia zasobów po zanieczyszczenie spowodowane produkcją tekstyliów, przemysł modowy przyczynia się do degradacji środowiska. Tym bardziej warto przyjrzeć się rosnącej popularności mody upcyklingowej.

Upcykling, czyli proces twórczego przekształcania starych lub wyrzuconych materiałów w nowe produkty o wyższej wartości, zyskał na popularności jako zrównoważona alternatywa dla tradycyjnych praktyk modowych. Moda upcyklingowa to nowe życie zużytych ubrań i materiałów, przekształconych w niepowtarzalne elementy garderoby.
Jedną z najważniejszych zalet mody upcyklingowej jest jej pozytywny wpływ na środowisko. Przekierowując tekstylia z wysypisk śmieci i zmniejszając zapotrzebowanie na nowe surowce, upcykling pomaga zmniejszyć obciążenie zasobów naturalnych i minimalizuje ślad węglowy związany z produkcją nowej odzieży. Zamiast utrwalać cykl konsumpcji i utylizacji, moda upcyklingowa promuje obieg zamknięty, w którym materiały są ponownie wykorzystywane, co prowadzi do bardziej zrównoważonego i regeneracyjnego przemysłu modowego.
Moda z upcyklingu sprzyja kreatywności i innowacyjności w branży, wzmacnia społeczności i promuje zmiany społeczne, a konsumentom oferuje bardziej świadome zakupy. W przeciwieństwie do odzieży produkowanej masowo, ubrania z upcyklingu mają swoją historię. Wybierając tę modę, konsumenci mogą dostosować swoje wartości do decyzji zakupowych, stawiając na pierwszym miejscu zrównoważony rozwój, kreatywność i odpowiedzialność społeczną.
W świecie mody, często kojarzonym z nadmiarem i marnotrawstwem, pojawia się nowa fala projektantów, którzy priorytetowo traktują zrównoważony rozwój i nietuzinkowy styl. Jedną z pionierek jest Stella McCartney, znana ze swojego zaangażowania w zrównoważony rozwój i dobrostan zwierząt. Projekty McCartney są przykładem elegancji bez kompromisów, wykorzystującej organiczną bawełnę, materiały pochodzące z recyklingu i alternatywy dla skór i futer. Opowiadając się za zrównoważonym pozyskiwaniem surowców i metodami produkcji, McCartney udowadnia, że moda może być zarówno luksusowa, jak i odpowiedzialna za środowisko.
Inną przedstawicielką ekologicznej mody jest Eileen Fisher. Jej marka koncentruje się na ponadczasowych projektach wykonanych ze zrównoważonych materiałów. Zaangażowanie Fisher w obieg zamknięty jest widoczne w jej programie odbioru, który umożliwia klientom zwrot starych ubrań. Zamykając pętlę produkcji i konsumpcji, demonstruje ona potencjał bardziej regeneracyjnego podejścia do mody, które minimalizuje ilość odpadów i maksymalizuje długowieczność.
Oprócz indywidualnych projektantów i marek postęp w kierunku bardziej zrównoważonej branży modowej napędzają też inicjatywy, takie jak polskie Ubrania Do Oddania. Jest to przedsięwzięcie redefiniujące pojęcie drugiego obiegu na rynku tekstylnym i udowadniające, że podejście cyrkularne jest atrakcyjne i opłacalne.
Rozwój innowacyjnych materiałów zmienia również krajobraz mody przyjaznej dla środowiska. Od Piñatex, alternatywy dla skóry wykonanej z liści ananasa, po Econyl, regenerowany nylon pochodzący z odpadów oceanicznych, projektanci mają dostęp do rosnącej gamy zrównoważonych materiałów, które oferują zarówno estetyczny wygląd, jak i korzyści dla środowiska. Materiały te rzucają wyzwanie konwencjonalnym pojęciom luksusu, udowadniając, że moda może być zarówno szykowna, jak i świadoma.
W miarę jak konsumenci stają się coraz bardziej świadomi wpływu swoich decyzji zakupowych na środowisko, zapotrzebowanie na ekologiczną modę rośnie. Wspierając projektantów i marki, które priorytetowo traktują zrównoważony rozwój, konsumenci mogą napędzać pozytywne zmiany w branży i przyczyniać się do bardziej zrównoważonej przyszłości. Ostatecznie zmiana w kierunku mody przyjaznej dla środowiska to nie tylko trend to konieczna ewolucja w kierunku bardziej etycznego i świadomego przemysłu modowego.

Hanna Krzyżowska

WFOŚiGW w Katowicach

Rusza nabór wniosków w programie 50 kW na start

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na inicjatywy polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Chodzi o instalacje o mocy do 50 kW z terenu województwa śląskiego.
Dofinansowanie przewiduje do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, w tym:
a. w formie nieumarzalnej pożyczki i dotacji:
– nieumarzalna pożyczka w wysokości 70 proc. udzielonego dofinansowania, oprocentowana 0,8 s.r.w., lecz nie mniej niż 3 proc. w stosunku rocznym,
– dotacja do 30 proc. udzielonego dofinansowania.
Warunkiem udzielenia przez fundusz dofinansowania w formie dotacji do 30 proc. jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki.
b. w formie dotacji do 15 proc. kosztów kwalifikowanych zadania.
Nabory wniosków odbędą się od 15 kwietnia do 14 czerwca 2024 roku lub do wyczerpania dostępnych środków. Wnioski wraz z dokumentami należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Kwota alokacji środków w Programie wynosi w formie dotacji: 5 mln złotych, w formie pożyczki nie ma ona narzuconych ograniczeń. Niewykluczone, że pula ta będzie powiększona.


Punkt widokowy w Kornowacu

Mateusz Pindel, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, wspólnie z Bronisławem Karaskiem, członkiem rady nadzorczej, oraz Grzegorzem Niestrojem, wójtem gminy Kornowac, otworzyli Zieloną przestrzeń przy punkcie widokowym w Kornowacu.
Ta piękna, zielona przestrzeń będzie wykorzystana do prowadzenia zajęć edukacyjnych, przyrodniczych oraz spotkań społeczności lokalnej. Teren objęty projektem znajduje się tuż obok punktu widokowego w Kornowacu, na szlaku wież i platform widokowych Euroregionu Silesia.
Jest to miejsce często odwiedzane, nie tylko przez mieszkańców gminy czy powiatu, ale również turystów z dalszych regionów. Planowane nasadzenia idealnie wkomponują się w otoczenie i są niezbędne dla realizacji projektu. Nasadzenia zielenią oraz stworzona infrastruktura techniczna (mała platforma widokowa na poziomie gruntu) wpisuje się w otoczenie (punkt widokowy) i stworzy spójną, atrakcyjną przestrzeń oraz wykorzysta naturalną charakterystykę terenu.
Przy ocenie wniosków wzięto pod uwagę przede wszystkim pomysł na zagospodarowanie przestrzeni (wykorzystanie naturalnej charakterystyki terenu, zastosowane rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych; spójność, atrakcyjność koncepcji).
Istotnym kryterium wyboru była także zasadność planowanych wydatków w stosunku do rezultatów i zakresu działań, które obejmowały wniosek, a także zaangażowanie społeczności lokalnej w opracowanie projektu utworzenia terenu zielonego i w jego realizację oraz wykorzystanie przestrzeni terenów zieleni do prowadzenia zajęć edukacyjnych, przyrodniczych, spotkań społeczności lokalnej.
Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 297 101,01 złotych, a dofinansowanie WFOŚiGW – 229 334,80 złotych.