16-31 lipca 2015 roku

Dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach

Kolonie, zielone szkoły, zimowiska

Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz przyjechał do Istebnej, turystycznej wsi w Beskidzie Śląskim, w której trwają letnie kolonie organizowane przez Fundację na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy. To jedna z wielu form wypoczynku dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Minister spotkał się z Andrzejem Pilotem, prezesem WFOŚiGW w Katowicach, i Piotrem Dudą, przewodniczącym NSZZ Solidarność i prezesem Fundacji.

Od 1994 roku WFOŚiGW dofinansował Fundację kwotą prawie 7 mln 500 tys. złotych. Środki były przeznaczone na zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci wraz z edukacją ekologiczną realizowaną w okresie wakacji i ferii zimowych. W roku 2015 Fundusz wsparł wyjazdy wakacyjne kwotą 540 tys. złotych. Skorzysta z nich około 2500 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów. ? Gdyby nie dotacja WFOŚiGW w Katowicach, wiele dzieci nie wyjechałoby na kolonie, zimowiska i zielone szkoły ? mówił Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność i prezes Fundacji.
Fundacja organizuje wyjazdy dla dzieci do miejscowości czystych ekologicznie, ośrodków znajdujących się na terenie całej Polski (szczególnie nad morzem i w górach). W 2015 roku podczas 38 turnusów, skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa śląskiego, realizowany będzie program profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej, a także program regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej.
Minister Władysław Kosiniak-Kamysz chwalił współpracę WFOŚiGW i Fundacji: ? Co roku 2500 dzieci ze Śląska i częściowo z Małopolski korzysta z wyjazdów wakacyjnych zorganizowanych przez Fundację na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy. Dobrze, że jest otwartość na współpracę z instytucjami, publicznymi w tym WFOŚiGW, bo to daje wymierne efekty. Instytucja pozarządowa, jaką jest Fundacja, dociera do ludzi i dobrze zna ich potrzeby i problemy. Potrafi organizować piękne kolonie i dbać o dzieci w ciągu roku, ale aby to było możliwe, potrzebny jest wkład finansowy.
W 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansował 134 wyjazdy, przeznaczając na ten cel prawie 6 mln złotych. W 2015 roku na profilaktykę zdrowotną dzieci zaplanowano 6 mln 500 tys. złotych. Obecnie Fundusz przeznaczył 5 mln 250 tys. złotych. na organizację 117 form wypoczynku połączonego z edukacją, tj. zimowisk, kolonii oraz zielonych szkół, z których skorzysta około 24 tys. dzieci. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na realizację programu profilaktyki zdrowotnej, programu edukacji ekologicznej lub programu regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej.
Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach, podsumował dotychczasowe działania: ? Dzięki wsparciu finansowemu Funduszu i pracy Fundacji przez 19 lat wiele dzieci miało okazję skorzystać z wakacyjnego wypoczynku. WFOŚiGW jest jednostką wspomagającą działania proekologiczne, profilaktykę zdrowotną rocznie kwotą około 6 mln złotych. Rocznie około 28 tys. dzieci wypoczywa dzięki naszemu wsparciu.

Lena Adamska z Dąbrowy Górniczej, dziesięcioletnia uczestniczka kolonii w Istebnej, mówi o swoich wakacjach: ? Jestem po raz drugi na koloniach zorganizowanych przez Fundację. W ubiegłym roku byłam w Węgierskiej Górce. Było bardzo fajnie, więc ucieszyłam się, gdy rodzice zaproponowali mi wyjazd do Istebnej. Przyjechałam tu z koleżanką, która jest po raz pierwszy. Jesteśmy od trzech dni i jest naprawdę dobra atmosfera i dużo zabawy. Nie narzekamy na nudę, bo zajęcia są rozplanowane od rana do wieczora. Jeżeli będzie możliwość przyjazdu tu w przyszłym roku, to chętnie z niej skorzystam.

HK