16-31 maja 2015 roku

Edukacyjny spacer

Wyjątkowa ścieżka dendrologiczna w Parku Śląskim

Na Śląsku od niedawna można wybrać się na spacer szlakiem wyjątkowej kolekcji najoryginalniejszych i najszlachetniejszych gatunków drzew rosnących w chorzowskim parku.

Kilometrowa ścieżka dendrologiczna biegnie w Parku Śląskim ? jednym z największych parków miejskich w Europie. Znajduje się w całości w granicach administracyjnych Chorzowa, jednak na tyle blisko centrum Katowic, że chętnie wypoczywają w nim mieszkańcy całej aglomeracji. Ścieżka powstała dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Ścieżka zaczyna się nieopodal budynku dyrekcji parku, biegnie przez mokrą łąkę, ogród japoński, aż po okolice rosarium. Główną przyczyną jej wytyczenia było stworzenie turystyczno-edukacyjnego szlaku mającego pomóc gościom parku poznać z bliska wspaniałe okazy szlachetnych drzew, które wcześniej mogły zostać pominięte albo były za mało doceniane przez odwiedzających. Ścieżka ma również zwrócić uwagę na występującą w parku bioróżnorodność i bogactwo flory. W pobliżu drzew umieszczono tablice informacyjne zawierające szczegółowe opisy gatunków, fotografie, nazwy łacińskie oraz mapy z obszarem występowania. Do udania się w spacer po ścieżce dendrologicznej ma zachęcić również specjalnie wydany folder, w którym znalazły się zarówno informacje o parku, jak i o konkretnych gatunkach drzew, które są w Polsce pod ochroną.

 

 

Gatunki na trasie ścieżki

Do najciekawszych drzew na trasie ścieżki należy metasekwoja chińska, która jest żywą skamieniałością. Gatunek ten był kiedyś rośliną szeroko rozprzestrzenioną na półkuli północnej, jednak pod koniec oligocenu, na skutek zmian klimatycznych i ich następstw, zasięg metasekwoi zaczął się stopniowo zmniejszać. Na uwagę zasługuje też ambrowiec amerykański, jedno z piękniejszych parkowych drzew ozdobnych ? dzięki dekoracyjnym liściom. Wśród innych drzew na ścieżce dendrologicznej można zobaczyć magnolię parasolowatą, cis, limbę, kosówkę, grójecznik, tulipanowiec i miłorząb dwuklapowy. Niektóre spośród nich liczą sobie 50 lat, a ich układ wzdłuż ścieżki podkreśla zróżnicowanie całej kolekcji.
Ścieżka dendrologiczna w Parku Śląskim już teraz cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno pojedynczych gości, jak i grup zorganizowanych, głównie szkolnych wycieczek. Na dokładne zapoznanie się ze wszystkimi drzewami eksponowanymi wzdłuż ścieżki trzeba poświęcić co najmniej godzinę, ale najlepiej zarezerwować sobie całe popołudnie i odwiedzić pobliskie rosarium, które jest największą w Polsce kolekcją róż. Na zainteresowanie zasługuje także ogród bylinowy, który warto odwiedzić latem, by posłuchać śpiewu ptaków i zwrócić uwagę na kwitnące wtedy rośliny.
Park organizuje zajęcia dla uczniów podstawówek, gimnazjów i liceów. Pracownicy zajmujący się parkową roślinnością opowiadają o zjawiskach klimatycznych, łańcuchach pokarmowych i obiegu pierwiastków w przyrodzie.
Wytyczona niedawno ścieżka prawdopodobnie nie będzie jedyną, ponieważ Park Śląski ma wiele ciekawych roślin, które warto tak wyróżnić.

Więcej ekologicznych atrakcji na Śląsku

Z ciekawostek ekologicznych na Śląsku o podobnym charakterze warto także odwiedzić Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, mieszczące się na zrewitalizowanym obszarze powojskowym, malowniczym terenie Sośniej Góry. Projektem objęto teren o powierzchni ok. 21 hektarów, a główne założenie kompozycyjne zagospodarowania terenu stanowią kolekcje botaniczne oraz ścieżki edukacyjne.
Innym miejscem wartym zobaczenia jest także leśna dydaktyczna ścieżka rowerowa w Rudach Raciborskich. Trasa ma długość 16 kilometrów i umieszczono przy niej 25 tablic o tematyce przyrodniczo-leśnej i historycznej. Niedaleko znajduje się także ścieżka Szymocice, na której stoi 30 tablic podzielonych na bloki tematyczne ? świat owadów dla najmłodszych, część dendrologiczna, funkcje lasu i tropy zwierząt, które można spotkać w okolicy.

HK