16-31 stycznia 2022 roku

Nie ma innej drogi ochrony klimatu niż radykalna zmiana sposobu, w jaki produkujemy i wykorzystujemy energię elektryczną. Energia odnawialna minimalizuje zanieczyszczenie węglem i ma znacznie mniejszy wpływ na nasze środowisko.

Znaczenie energii odnawialnej w walce ze zmianami klimatu

W ciągu ostatniej dekady branża czystej energii podlegała bardzo wielu zmianom. Koszty zdecydowanie spadły, technologie stały się bardziej wydajne, a rozwiązania w zakresie integracji odnawialnych źródeł energii z sieciami elektrycznymi się rozwinęły. Odnawialne źródła energii z powodzeniem zastępują energię z paliw kopalnych.

Elektrownie wiatrowe i słoneczne mogą być budowane przy minimalnym wpływie na środowisko.

Wszystkie elektrownie wywierają pewien wpływ na środowisko podczas wyboru lokalizacji, rozwoju i eksploatacji. W ciągu ostatnich dwóch dekad praktyki dotyczące lokalizacji projektów wiatrowych stały się skuteczniejsze w minimalizowaniu ich oddziaływań. W rezultacie projekty wiatrowe plasują się na samym dole na listach przedsięwzięć, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko i przyrodę. Co więcej, często zapewniają one dodatkowe korzyści. Farmy wiatrowe zlokalizowane na obszarach wiejskich przynoszą korzyści rolnikom i hodowcom, umożliwiając także właścicielom gruntów dalsze użytkowanie tych terenów do celów rolniczych lub wypasu.
Jednocześnie ważne są badania mające na celu zidentyfikowanie i zminimalizowanie negatywnych skutków inwestycji. Można opracować plany, które zapewnią dodatkowe korzyści, takie jak ochrona dzikiej przyrody, poprawa stanu gleby i retencji wody, pielęgnowanie rodzimej roślinności lub wprowadzanie roślin przyjaznych dla zapylaczy. Trzeba także pamiętać, że eksploatacja elektrowni odnawianych źródeł energii nie wymaga infrastruktury dostarczającej paliwo, takiej jak gazociągi, ciężarówki z gazem, barki węglowe i koleje, z których wszystkie mają negatywny wpływ na środowisko.

Energia słoneczna i wiatrowa dostarczają teraz najtańszą energię dla 67 proc. świata.

W ostatnich latach koszty związane z energią słoneczną i wiatrową zdecydowanie spadły. Ich gwałtowny spadek na skalę przemysłową sprawił, że są one najtańszymi źródłami energii w dwóch trzecich świata. Obecnie projekty fotowoltaiczne w Chile, na Bliskim Wschodzie i w Chinach czy projekty wiatrowe w Brazylii, Stanach Zjednoczonych i Indiach zbliżają się do wartości poniżej 30 USD/MWh, czyli niższych niż koszty budowy i produkcji energii w elektrowniach wykorzystujących węgiel, a nawet najtańszy gaz. Do 2030 roku nadchodzące innowacje prawdopodobnie jeszcze bardziej obniżą koszty.

Chociaż wiatr i słońce nie mogą wytwarzać energii o każdej porze dnia, energią z tych źródeł można zarządzać w sieci.

Farmy wiatrowe wytwarzają energię elektryczną, gdy jest wietrznie, a farmy słoneczne ? gdy jest słońce, co prowadzi do zmienności dostaw energii. Mogą tym jednak zarządzać przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i operatorzy sieci poprzez praktyki operacyjne, prognozowanie, responsywne obciążenia i infrastrukturę, taką jak magazynowanie i przesył. Sieci elektroenergetyczne są zaprojektowane tak, aby uwzględniać zmienność zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną, utrzymywać ciągłą równowagę między wytwarzaniem a zapotrzebowaniem oraz utrzymywać rezerwy na wszelkiego rodzaju przerwy w działaniu systemu (awarie).

Czysta energia stwarza miliony miejsc pracy.

Na początku 2020 roku sektor energii odnawialnej zatrudniał tylko w USA około 3,4 miliona pracowników. Ważna jest również jakość tych miejsc pracy, a według badań przeprowadzonych przez Brookings Institution pracownicy zajmujący się czystą energią mają wyższe i sprawiedliwsze płace w porównaniu do zatrudnionych w wielu innych branżach.
Do 2050 roku liczba miejsc pracy związanych z odnawialnymi źródłami energii na całym świecie może się potroić do nawet 42 milionów, podczas gdy szacuje się, że liczba miejsc pracy związanych z efektywnością energetyczną wzrośnie sześciokrotnie, czyli zatrudnienie znajdzie 21 milionów osób więcej. Dla porównania szacuje się, że przemysł paliw kopalnych ma stracić ponad 6 mln miejsc pracy w tym samym okresie.
Musimy także pamiętać, że w przyszłości ryzyko destrukcyjnych wydarzeń będzie prawdopodobnie wzrastać, ponieważ susze, fale upałów, intensywniejsze burze i coraz dotkliwsze pożary będą częstsze z powodu globalnego ocieplenia, co zwiększy zapotrzebowanie na czyste technologie.

Hanna KrzyżowskaEkologia na świecie

Największy na świecie port węglowy będzie w 100 proc. zasilany energią odnawialną. Nastąpi to przed 2040 rokiem. Chociaż port nadal eksportuje średnio 165 mln ton węgla rocznie, posunięcie to jest częścią planu dekarbonizacji biznesu i zwiększenia części pozawęglowej tak, aby do 2030 roku węgiel stanowił tylko połowę jego przychodów. Dyrektor generalny portu Craig Carmody zaznaczył, że ta zmiana była konieczna.
Mikroby, które produkują tlen w ciemności. Tlen jest niezbędny do życia na Ziemi i jest wytwarzany głównie przez rośliny, glony i cyjanobakterie w procesie fotosyntezy. Wiadomo, że kilka drobnoustrojów wytwarza tlen bez światła słonecznego, ale jak dotąd odkryto je tylko w bardzo ograniczonych ilościach i w bardzo specyficznych siedliskach. Okazało się jednak, że Nitrosopumilus maritimus, oceaniczne mikroby, są zdolne do wytwarzania tlenu w ciemnym środowisku. Niewiele, ale wystarczająco, żeby się utrzymać. Badania prowadzone są przez naukowców z Uniwersytetu Południowej Danii i zostały opublikowane w czasopiśmie Science.
Naukowcy opracowują zautomatyzowaną metodę identyfikacji odgłosów ryb. Opracował ją zespół badawczy z Oregon State University. Wykorzystuje ona dane zebrane przez podwodne mikrofony, czyli hydrofony, oraz zapewnia skuteczny i niedrogi sposób na zrozumienie zmian w środowisku morskim spowodowanych zmianą klimatu i innymi wpływami człowieka. W badaniach wykorzystano algorytmy uczenia maszynowego oparte na przykładowych danych. Hydrofony są coraz częściej umieszczane w oceanach na świecie. Mają przewagę nad innymi rodzajami monitorowania, ponieważ działają w nocy, w słabej widoczności i przez długi czas.
Niebieska krowa z Łotwy. Krowy o jasnoniebieskim umaszczeniu, niegdyś rzadkość, można ponownie zobaczyć na łotewskiej wsi pasące się wśród zwykłych brązowych, czarnych lub łaciatych. Ta wyjątkowa i wytrzymała rasa, która w czasach komunizmu prawie wyginęła, powróciła w ostatnich kilku dekadach jako symbol łotewskiej tożsamości narodowej. W 2000 roku na Łotwie było tylko 18 niebieskich krów, ale dziś jest ich około 1500 ? zarówno pełnej krwi angielskiej, jak i mieszańców. Pierwotnie spotykane tylko na wybrzeżu Bałtyku w regionie Kurzeme, są coraz popularniejsze również w obszarach centralnych.
Niespodziewana nadzieja rafy koralowej. Naukowcy badający rafy koralowe zniszczone przez rosnące temperatury morza odkryli nieoczekiwane zjawisko, dające nadzieję dla społeczności, które polegają na nich w kwestii bezpieczeństwa żywnościowego. Ekosystemy raf koralowych wspierają różnorodne łowiska na małą skalę, a złowione ryby są bogate w mikroskładniki odżywcze niezbędne dla zdrowia milionów ludzi w tropikach, jak wynika z nowego badania przeprowadzonego przez Lancaster University. Wbrew przypuszczeniom mimo wybielonych, martwych koralowców i zmienionego składu ekosystemów raf rybołówstwo rafowe może pozostać bogatym źródłem mikroelementów. Odkrycie to jest obiecujące, ponieważ daje nadzieję, że rybołówstwo rafowe będzie nadal odgrywać kluczową rolę, nawet w obliczu zmian klimatycznych, i jednocześnie podkreśla ogromne znaczenie inwestowania w zrównoważone zarządzanie nim.

?