16-31 stycznia 2023 roku

Zmiany klimatyczne ? czy możemy je jeszcze powstrzymać?

Każdy może coś zrobić dla klimatu

Temperatury na całym świecie rosną z powodu gazów cieplarnianych zatrzymujących ciepło w atmosferze. Na całym świecie susze stają się coraz dłuższe i bardziej ekstremalne, burze nagłe i silniejsze, topnieją lodowce, ocieplają się wody w oceanach, wymierają kolejne gatunki zwierząt. Gwałtownie rośnie liczba zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi. Czy da się jeszcze powstrzymać katastrofę?

Jedną z poważniejszych przyczyn ocieplenia klimatu i globalnych zmian pogodowych jest spalanie paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny. Podczas ich spalania do atmosfery uwalniane są duże ilości dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, co przyczynia się do ocieplenia planety.
Podwyższająca się temperatura może prowadzić do anomalii pogodowych, częstszych fal upałów, intensywniejszych burz i podnoszenia się poziomu mórz.
Wylesianie i inne zmiany w użytkowaniu ziemi również przyczyniają się do zmian klimatu poprzez zmniejszenie zdolności lasów i roślinności do pochłaniania dwutlenku węgla z powietrza.
Istnieje sporo rzeczy, które rządy, ale także każdy z nas może zrobić, aby pomóc w redukcji emisji gazów cieplarnianych i spowolnieniu tempa zmian klimatycznych. Niektóre z najskuteczniejszych sposobów to:
? Bardziej efektywne i wydajne korzystanie z energii. Może to pomóc w zmniejszeniu ilości gazów cieplarnianych emitowanych przez elektrownie i inne źródła energii.
? Przechodzenie na energię odnawialną. Odnawialne źródła energii, takie jak energia wiatrowa i słoneczna, nie produkują gazów cieplarnianych podczas wytwarzania energii elektrycznej.
? Ograniczanie wylesiania i nasadzenia drzew i innej roślinności. Drzewa i rośliny pochłaniają dwutlenek węgla z powietrza i przechowują go jako węgiel w swoim drewnie, liściach i korzeniach.
? Ograniczenie podróży samolotami i korzystanie z samochodu tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Transport jest głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych. Zmniejszenie liczby przejazdów, wybieranie transportu publicznego, roweru czy spaceru może pomóc w redukcji emisji.
? Wspieranie polityki ograniczającej emisję gazów cieplarnianych. Rządy na całym świecie mogą przez uchwalanie praw i przepisów pomóc w redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wspieranie polityków i polityk, które nadają priorytet działaniom w zakresie zmian klimatu, może pomóc w przeprowadzeniu niezbędnych zmian na poziomie krajowym.
? Ograniczenie spożycia mięsa i produktów odzwierzęcych. Produkcja żywności pochodzenia zwierzęcego generuje więcej gazów cieplarnianych niż produkcja żywności pochodzenia roślinnego. Stosowanie diety opartej głównie lub całkowicie na roślinach może pomóc w zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych.
Zmiany klimatu to złożony i wieloaspektowy problem, którego rozwiązanie wymaga globalnego działania i współpracy. Chociaż całkowite powstrzymanie zmian klimatycznych może nie być obecnie możliwe, wciąż możliwe jest podjęcie kroków w celu złagodzenia ich skutków i zmniejszenia tempa, w jakim zachodzą.
Ważne jest również, aby jednostki, społeczności i rządy współpracowały w celu sprostania wyzwaniom stawianym przez zmiany klimatyczne i dostosowania się do zmian, które już zachodzą.

Hanna Krzyżowska


Wyższe progi dochodowe, wyższe dofinansowanie
i urealnienie kosztów jednostkowych

Zmiany w priorytetowym programie Czyste Powietrze

Wyższe progi dochodowe, wyższe dofinansowanie i urealnienie kosztów jednostkowych to główne zmiany w programie Czyste Powietrze, które mają zachęcić do głębokiej termomodernizacji związanej z wymianą źródła ciepła.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska wprowadziły kolejną odsłonę programu Czyste Powietrze. Program ten jest największym projektem proekologicznym w Polsce. W tym roku zostały podwyższone zarówno progi dochodowe, jak i wysokość dotacji.
Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 złotych na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 złotych w gospodarstwie jednoosobowym. Przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną odpowiednio z 900 do 1090 złotych w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1526 złotych w przypadku gospodarstw wieloosobowych.
Beneficjenci będą mogli starać się o dofinansowanie na szereg rozwiązań służących dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła wraz z na przykład modernizacją CO i CWU, montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej.
Najwyższe dofinansowanie będzie można uzyskać w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji. Wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej na cele ogrzewania budynku. W poszczególnych częściach programu dofinansowania mogą wynosić do 66 tys. złotych, 99 tys. złotych i 135 tys. złotych bezzwrotnej dotacji.
W programie urealniono wartości poszczególnych kosztów kwalifikowanych ? podniesiono maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych elementów finansowanych, a także maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.
Kolejne zmiany w programie to wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ? 20 mg/m3 w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Od 1 lipca 2023 roku będzie możliwe dofinansowanie kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.
Nowa odsłona programu Czyste Powietrze wprowadza również możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. Przewidziano także zwiększenie kwoty kredytu objętej gwarancją bankową, umożliwiono udzielanie kredytów bankowych oraz dotacji na ich spłatę na przedsięwzięcia rozpoczęte do sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w banku. Został także uproszczony proces obsługi i rozliczeń.

?


Konkurs plastyczny

Rozstrzygnięcie konkursu ?TAK dla Czystego Powietrza?

Zakończono czwartą edycję konkursu plastycznego na ekologiczny plakat dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i świetlic środowiskowych z zakresu efektów likwidacji niskiej emisji.
Na konkurs organizowany przez WFOŚiGW w Katowicach wpłynęły 284 prace uczniów z województwa śląskiego.
Przyznano łącznie 30 nagród i wyróżnień w sześciu kategoriach wiekowych. Do zwycięzców powędrowały drony, hulajnogi, słuchawki i czytniki e-booków oraz zestawy do rysowania. Wręczyli je zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Adam Lewandowski, oraz przewodnicząca jury, Aleksandra Kuszka.
Gratulujemy zwycięzcom!

?