17/2020

Artur Dyczko, wiceprezes JSW SA ds. technicznych i operacyjnych: ? Konkretna pomoc finansowa ze środków unijnych jest nam bardzo potrzebna, aby gaz szkodliwy dla klimatu wykorzystywać jako paliwo o dużych walorach ekologicznych.