Tomasz Rogala, prezes PGG SA: ? Metale ziem rzadkich mają takie znaczenie jak energia, ropa czy węgiel.